Omställning för framtiden

Trygghetsrådet TRS har en vision: alla har ett jobb. Alla har rätt kompetens och är anställningsbara - både den som är anställd och den som är mellan jobb.

Ett av TRS uppdrag är att bidra till livskraftiga verksamheter där anställda har rätt kompetens för framtiden.
- Helene Bergstedt, vd