Rådgivarens tips om att få fram dina resultat i ansökan

När du listar dina erfarenheter i din ansökan bör du även beskriva på ett mer målande vis för att rekryteraren ska förstå hur dina erfarenheter är relevanta för tjänsten. TRS rådgivare Britt Marie LaBrosse menar att du kan utmärka dig från övriga kandidater genom att lyfta fram dina resultat i din ansökan. Det kan vara skillnaden mellan att bli kallad på intervju eller att inte ens få chansen att träffa rekryteraren. 

 Det kan vara avgörande att få fram sina resultat redan i ansökan för att många gånger kommer du att söka tjänster med snarlika erfarenheter och meriter som andra sökande. Genom att lyfta fram dina resultat tillsammans med dina erfarenheter kan du sticka ut från andra sökande. Du presenterar dig på ett mer intressant och utförligt sätt än om du bara listar dina erfarenheter, berättar Britt Marie. 

Britt Marie LaBrosse, rådgivare omställningsstöd
TRS rådgivare Britt Marie LaBrosse.

Lyft fram prestationer och insatser

Med resultat menas de prestationer och bedrifter som du har åstadkommit på din arbetsplats. Det kan till exempel handla om kostnadsbesparingar, förbättrad arbetsmiljö eller effektiviseringar.  

 Det handlar kort sagt om prestationer i arbetet, insatser som du har lyckats med eller fått beröm för. Det kan exempelvis vara mätbara resultat som att kundnöjdheten har ökat med 22 procent under din tid på arbetsplatsen eller att du har hjälpt över 300 kommuninvånare. Den här typen av korta och slagkraftiga resultat är bra att lyfta fram i ditt cv och sedan lite längre samt mer beskrivande redogörelser i ditt personliga brev, förklarar Britt Marie. 

Genom att lägga fram dina resultat i din ansökan sätter du ord på vad du har åstadkommit i arbetslivet på ett sätt som får rekryterare att förstå vad du kan bidra med.  

 I stället för att bara ha med en arbetsbeskrivning kan du få en mer inspirerande berättelse i din ansökan genom att beskriva hur du har arbetat och med vilket resultat. Det blir en mer rolig och inspirerande läsning för den som tar emot din ansökan, säger Britt Marie. 

Sätt siffror på resultatet

Britt Marie menar att man inte ska vara orolig för att låta skrytig så länge resultaten som läggs fram är sanna. 

 Det finns massor av sätt att lägga fram sina resultat utan att framstå som skrytig. Reflektera över vad som är annorlunda nu jämfört med när du började ditt jobb eller hur det såg ut för ett år sen. Fundera även på hur det hade sett ut om du inte hade bidragit med dina insatser eller vad organisationen gör annorlunda nu tack vare dessa insatser. Försök även att sätta siffror på resultatet. Det gör det lättare för rekryterare att uppskatta och förstå ditt bidrag hos tidigare arbetsgivare. Samtidigt visar du också hur en kommande arbetsgivare kan tjäna på att anställa dig, berättar Britt Marie. 

Skrivkramp råkar alla ut för… 

Om du har kommit fram till vilka resultat du vill lägga fram i din ansökan men drabbas av skrivkramp så menar Britt Marie att det är viktigt att ändå skriva ner resultaten. 

– Tänk inte att det måste vara välformulerat och perfekt från första stund utan skriv ner den beskrivning av ditt resultat som du får fram just nu. Sedan kan du återvända till din ansökan vid ett senare tillfälle för att finslipa på formuleringar och presentation med fräscha ögon, tipsar Britt Marie. 

Fem tips för att framgångsrikt lyfta fram dina resultat 

  1. Om du står mellan jobb kan du ta hjälp av din rådgivare på TRS för att få hjälp att ställa rätt frågor. Din rådgivare kan bistå med att ställa frågor som kan få dig att se saker med nya ögon och hjälpa dig att få fram dina resultat. 
  2. Hitta exempel som passar bra för alla typer av tjänster, exempelvis att vända en negativ situation till en positiv.
  3. Berätta om du varit delaktig i ett framgångsrikt projekt.
  4. Beskriv hur du har hjälpt någon annan att nå sina mål.
  5. Var specifik – ”mitt jobb var att hjälpa kommuninvånare ”låter inte lika slagkraftigt och specifikt som” jag har hjälpt 300 kommuninvånare”. 

PARK-metoden 

Ett effektivt sätt att hitta framgångsberättelser från yrkeslivet är att använda sig av PARK-metoden, PARK står för Problem – Aktivitet - Resultat - Kompetens. 

Följande är ett exempel på hur du kan använda PARK-metoden: 

P: Vilket problem fanns hos din arbetsgivare? Svårt att hitta på lagret. 

A: Vilken aktivitet genomförde du för att lösa problemet? Jag genomförde en omorganisation av lagerutrymmet. 

R: Vad blev det viktigaste resultatet av ditt sätt att lösa problemet? Företagets förmåga att hålla ett effektivt lager ökade antalet färdiga ordrar med 15 per dag 

K: Vilken kompetens använde du? Initiativförmåga, engagemang, kunskaper i lagersystem, organisationsförmåga och problemlösningsförmåga