Vi genomför tekniskt underhåll av våra digitala tjänster från kl 17, fredag 22/9 till söndag 24/9. Webbplatsen kan ligga nere under denna period.

Skapa lärande och utveckling i vardagen – forskarnas nya verktyg och metoder för samarbete

Målgrupp: Arbetsgivare, Facklig företrädare
24 oktober 2023, kl 10.00-11.00

Det är enkelt att göra som vi alltid har gjort, där vanor och rutiner utgör en trygg bas att stå på. Men räcker det för att leva upp till dagens allt högre krav? Hur gör vi för att implementera nya arbetssätt och idéer om hur vi skapa utrymme för lärande och utveckling? Välkommen till ett webbinarium för dig som arbetar med ledarskapsfrågor ‒ HR, verksamhetschef eller teamledare ‒ i en ansluten organisation.

Allting förändras, hela tiden. Ständigt möter vi organisationsgurus och nya trender, lätta att ta till sig. Men det är inte det bästa sättet att skapa förändring. Det gäller att inte kasta ut barnet med badvattnet. Börja i stället med att göra små förändringar och utnyttja kraften i reflektion, uppföljning och utvärdering – det är där lärandet finns. För att lyckas hänga med i omvärldens allt snabbare förändringstakt behöver vi våga ifrågasätta hur vi gör saker och ting. Ständiga förbättringar är en bra grogrund för att hitta innovativa lösningar.

Nu erbjuder TRS ett webbinarium där vi får möta forskningens teori och praktik – och där nya recept på metoder och verktyg presenteras.

Medverkande

Sofia Kjellström och Gunilla Avby.

Gunilla Avby, fil dr och docent i pedagogik vid Stockholms universitet presenterar Lärspiralen. Det handlar om nästa generations PDSA-metod (Plan – Do – Study – Act) som är en metod för att systematiskt testa och genomföra förändringar. 

Sofia Kjellström, professor i kvalitetsförbättring och ledarskap vid Jönköping University presenterar verktyget Dialogkartan. Kartan kan bistå vid planering av utvecklingsinsatser på både individ- och gruppnivå. Dialogkartan kan också hjälpa organisationer att identifiera behov och stödåtgärder som redan används eller behövs.

Samarbete med Jönköping University

TRS samarbetar med Jönköping University i ett pågående projekt om ”System för ledarskapsutveckling”. Syftet är att ta fram mer systematiska arbetssätt som stöds av validerade och praktiskt tillämpbara teorier, metoder och verktyg. Programmet strävar efter att bättre förstå hur en organisation kan forma sitt system för ledarskapsutveckling för att hantera organisationens nuvarande behov och pågående förändringar.