Allt om kompetensförsörjning

Just nu talas det kompetensförsörjning vitt och brett – i vissa branscher är behovet större än utbudet av arbetskraft med rätt kompetens.

Men alla organisationer behöver vara flexibla, anpassningsbara och medvetna om framtida behov. För att organisationen ska kunna möta framtiden krävs ett genomtänkt och strategiskt arbete med kompetensförsörjning. TRS verksamhetschef Annika Hamrin har tillsammans med Lillemor Harnell, som arbetar med ledningsstöd i Västra Götalandsregionen, tagit fram en handbok för alla som vill arbeta systematiskt med den här frågan.

Handboken utgår från den svenska standarden ”SS 624070 Kvalitetsledning – kompetensförsörjningsprocessen”.

Vem ska läsa handboken?

- Alla som vill jobba systematiskt och kontinuerligt med de här frågorna, säger Lillemor Harnell. Den är fokuserad på kompetensförsörjning kopplat till verksamhetsutveckling. Den kan vara ett verktyg för ledningen. Men det är en konkret handbok för att systematiskt arbeta med kompetensförsörjning på olika nivåer.

Annika Hamrin fyller på:

- Du som inte har jobbat med frågorna förut kan ha stor nytta av handboken. Men även du som har förkunskaper kan hitta mycket användbart i den. Kompetensförsörjning handlar om hela cykeln, allt från att vara en attraktiv arbetsgivare, stimulera medarbetare så att de utvecklas och hur du genomför ett bra avslut av en anställning.

Handboken är pedagogiskt och tydligt uppbyggd med checklistor och handfasta exempel, mallar och tillvägagångssätt. Du beställer den på SIS, Swedish Standards Institute, webbplats: https://www.sis.se/bcker/kompetensforsorjning--sa-har-gor-ni-pdf/