Vi genomför tekniskt underhåll av våra digitala tjänster från kl 17, fredag 22/9 till söndag 24/9. Webbplatsen kan ligga nere under denna period.

Språk och rasism med Inclusion Academy

Målgrupp: Arbetsgivare

Att ha ett gemensamt språk är en av förutsättningarna för att kunna bedriva utveckling och jämlikhetsarbete. Vi måste ha ett språk för det vi vill förändra och då är det hjälpsamt att ha ett språk och kunna använda begrepp kopplat till rasism, vithetsnormer, etnicitet och intersektionalitet.

I det här inspelade webbinariet ger Anna Adeniji och Frida Sandegård från Inclusion Academy en kort introduktion till hur ni kan börja prata om språk, rasism och antirasism på er arbetsplats.

Den här filmen var en del av TRS utbildningar och insatser inom temat socialt hållbara arbetsplatser som erbjöds inom ramen för det ESF-projekt som pågick under 2022.