Vi genomför tekniskt underhåll av våra digitala tjänster från kl 17, fredag 22/9 till söndag 24/9. Webbplatsen kan ligga nere under denna period.

Psykologisk trygghet gör att vi samarbetar bättre

Målgrupp: Arbetsgivare, Facklig företrädare
12 oktober 2023, kl 9.00-10.30

Välkommen till ett inspirationswebbinarium med TRS där psykologen Tor Wennerberg beskriver hur vi kan samarbeta effektivare på jobbet. Han kommer bland annat att tala om vikten av gemensamma mål, tydliga roller och psykologisk trygghet för att en organisation eller grupp ska fungera effektivt.

Förra hösten höll Tor Wennerberg i TRS regi en uppskattad tredagars-utbildning för chefer och ledare. Utbildningen hade rubriken ”Att leda och facilitera förändringsprocesser”. Webbinariet den 12 oktober bygger till stora delar på den utbildningen och riktar sig till både arbetsgivare och fackliga företrädare.

Övriga medverkande

Under webbinariet kommer även representanter från organisationer som fått stöd av TRS att berätta mer om vad de har för erfarenheter och vad det lett till.

Studiosamtalet leds av TRS rådgivare Henrik Karlsson Rodén och Anna Kleis.

Kontakt