Digital kompetensutveckling

Under 2022 erbjöd Trygghetsrådet TRS särskilda insatser med stöd av Europeiska Socialfonden (ESF), både för den enskilda medarbetaren och för organisationen. TRS och ESF bekostade kompetensutvecklingen, deltagare bidrog med sin tid. 

Projektmedlen för det här spåret i vårt pågående ESF-projekt är slut. Det innebär att vi inte tar emot eller behandlar fler ansökningar från individer och organisationer som inte redan har blivit beviljade medel att utbilda sig inom ramen för TRS ESF-projekt. Ansökan nedan är endast öppen för anställda vars organisation har fått beviljanden sedan tidigare.

TILL ANSÖKAN 

Vill du veta mer?

Varmt välkommen att kontakta våra rådgivare (kontaktuppgifter nedan).

Information till arbetsgivare

Läs mer om hela projektet här

Observera

Om du vill delta i den här insatsen som finansieras av ESF måste vi samla in vissa personuppgifter om dig. Vi måste också rapportera uppgifter om vilka som har deltagit i olika aktiviteter till SCB och ESF.

Om er verksamhet uppbär statsstöd måste vi informera ESF om värdet på kompetensutvecklingsinsatsenStödinsatser under pandemiåren är inte inkluderat i summan.

Om er organisation har beviljats ekonomiskt stöd för kompetensutveckling av TRS under 2020 eller 2021 som ni inte har utnyttjat ännu kan ni inte ansöka om ekonomiskt stöd för individuell kompetensutveckling inom detta ESF-projekt.

Här kan du läsa mer om TRS behandling av personuppgifter.

Kontakta oss för mer information