Digital kompetensutveckling

Under 2022 erbjuder Trygghetsrådet TRS särskilda insatser med stöd av Europeiska Socialfonden (ESF), både för den enskilda medarbetaren och för organisationen. TRS och ESF bekostar kompetensutvecklingen, ni bidrar med er tid.

Vem kan ansöka?

Antingen den enskilda medarbetaren eller en verksamhets- eller gruppchef som kan ansöka för hela eller delar av gruppen.

Villkoret är att organisationen är ansluten till TRS och medarbetaren är anställd, antingen tillsvidare eller tidsbegränsat.

Du som redan får omställningsstöd av TRS (till exempel på grund av att du blivit uppsagd på en del av din arbetstid) kan inte ansöka - kontakta din rådgivare.

TILL ANSÖKAN 

Vilken utbildning kan jag välja?

Du väljer utifrån de behov du eller er verksamhet har. Kravet är att det ska anknyta till det digitala området. Prata med en av våra rådgivare om det!

Grupp vid bord, leende kvinna som möter betraktarens blick.

Exempel

Du kanske saknar kunskap eller erfarenhet av specifika datorprogram? Vill du lära dig agil projektledning och agila metoder? Verktyg för att presentera och förmedla budskap och information på distans?

Fler exempel:

 • Agil förändringsledning
 • Digital marknadsföring
 • Effektiva digitala möten
 • Digital presentationsteknik
 • Excel grundnivå
 • Social video
 • Microsoft 365 för administratörer
 • Att hålla webbinarium i egen regi
 • SAFe scrum master
 • Bygga varumärke i sociala medier 

Information till arbetsgivare

Några förutsättningar

 • Du behöver informera din arbetsgivare om att du ansöker om ekonomiskt stöd för digital kompetensutveckling med stöd av TRS.
 • Om du vill genomföra kompetensutvecklingen på arbetstid måste du och din arbetsgivare vara överens om det.
 • Är ni fler än fem anställda som ansöker? Då behöver ni göra en gruppanmälan genom att kontakta anncharlotte.bretan@trs.se
 • Om fem eller fler ansöker från en organisation kommer vi att informera arbetsgivaren.
 • I samråd med dig, eller er, tar vi fram en kompetensplan (för en enskild eller för gruppen) som grund för att du eller ni ska få ekonomiskt stöd för digital kompetensutveckling.

 

Vill du veta mer?

Varmt välkommen att kontakta våra rådgivare (kontaktuppgifter nedan). Du kan också delta i våra öppna informationsmöten - ingen föranmälan, klicka på länken:

27 september 2022 14:30-15:00

10 oktober 2022 11:30-12:00

27 oktober 2022 09:30-10:00

 

 

Läs mer om hela projektet här

Observera

Om du vill delta i den här insatsen som finansieras av ESF måste vi samla in vissa personuppgifter om dig. Vi måste också rapportera uppgifter om vilka som har deltagit i olika aktiviteter till SCB och ESF.

Om er verksamhet uppbär statsstöd måste vi informera ESF om värdet på kompetensutvecklingsinsatsenStödinsatser under pandemiåren är inte inkluderat i summan.

Om er organisation har beviljats ekonomiskt stöd för kompetensutveckling av TRS under 2020 eller 2021 som ni inte har utnyttjat ännu kan ni inte ansöka om ekonomiskt stöd för individuell kompetensutveckling inom detta ESF-projekt.

Här kan du läsa mer om TRS behandling av personuppgifter.

Kontakta oss för mer information