Vilken kompetens behöver din organisation nu - och framåt?

Hur kan ni på bästa sätt ta tillvara och utveckla den kompetens som finns i organisationen? TRS erbjuder kompetensnätverk för organisationer med fem eller färre anställda.

Med stöd av TRS rådgivare gör ni en kompetensanalys. Ni hittar prioriterade kompetenser, analyserar nuläget, och framtida önskvärt läge. Ni praktiserar hela tiden TRS verktyg och metoder, så samskapande och lärande är en stor del av arbetet.

Hur går det till?

Nätverksträffarna sker i form av digitala workshops som leds av rådgivare på TRS. I träffarna varvas utbildning med dialog, erfarenhetsutbyte och eget arbete. Ni bygger gemensamma synsätt om kompetens, kompetensutveckling och lärande på en arbetsplats utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Mellan varje träff har varje organisation möjlighet att få coachning och rådgivarstöd. 

Varje nätverksträff är tre timmar. Tid finns avsatt mellan träffarna för enskild rådgivning. Det är viktigt att avsätta tid för deltagande i samtliga träffar.

Förutsättningar

Anslutna organisationer som har 1- 5 medarbetare är välkomna att delta. TRS stöd riktar sig till anställda men vi välkomnar också styrelserepresentanter att anmäla sig.

Vi rekommenderar att minst två personer från varje organisation deltar. Utvecklingskraften och lärandet blir större ju fler från verksamheten som är med och hör samma sak. 

Deltagandet är kostnadsfritt och finansieras med den egna arbetstiden.

Öppen frågestund

I samband med varje kompetensnätverk erbjuder vi öppna frågestunder, 30 minuter via Zoom. Då får du träffa TRS rådgivare som informerar kort om syftet med nätverket och du får möjlighet att ställa frågor. Ingen anmälan behövs, du deltar i frågestunden genom att klicka på länken under respektive nätverk nedan.

  • Länkar till kommande frågestunder kommer att publiceras under respektive kompetensnätverk nedan.

Anmälan till kommande nätverk

Här anmäler du ditt intresse för att delta i något av nedanstående kompetensnätverk. Du kommer att bli kontaktad av en rådgivare inom två veckor efter att vi får in anmälan. Anmälan blir bindande längre fram efter en urvalshantering.

Intresseanmälan

Kompetensnätverk - start 22 februari 2023

Datum: 22/2, 8/3, 22/3, 4/4 - länk till intresseanmälan >>

Sista anmälningsdag är 20 januari 2023

Öppen frågestund via Zoom, 15 december kl. 09.00 – 09.30 - till Zoom-mötet >>

Generell intresseanmälan

Passar ingen av tiderna för kommande nätverk kan du anmäla ditt intresse av att delta vid annat tillfälle här: Länk till intresseanmälan >> 

 Inom två veckor efter anmälan blir ni kontaktade av en rådgivare på TRS.

Varmt välkommen att kontakta oss om du är intresserad av att veta mer!

Kontaktpersoner

Så här kan det gå till – ett exempel från Jönköpings läns museum

Jönköpings läns museum är ett konst- och kulturhistoriskt museum och står bland annat inför omfattande pensionsavgångar och med det kommer utmaningar gällande kunskapsöverföring och att säkerställa den framtida kompetensen inom verksamheten. Jönköpings läns museum får stöd av TRS och har möjlighet att använda TRS rådgivare i sitt arbete. Så här säger Marie Källvant, HR-ansvarig på Jönköpings läns museum, om TRS stödinsatser.

Marie Källvant, HR-ansvarig på Jönköpings läns museum.

” TRS har varit ett stort stöd och ett viktigt bollplank i mina tankar och idéer kring kompetensfrågor. Jag tycker att det finns ett stort värde i att ha någon extern som kommer in med sin erfarenhet från andra verksamheter för att hålla i workshops med mera. Insatserna från TRS har inneburit kompetensutveckling för mig personligen och metoderna, mallarna, rutinbeskrivningarna som TRS har delat med sig av, har varit värdefulla för vår organisation och vårt arbete.”

Vill du läsa hela artikeln? Här finns den!