Vi genomför tekniskt underhåll av våra digitala tjänster från kl 17, fredag 22/9 till söndag 24/9. Webbplatsen kan ligga nere under denna period.

Hållbar kompetensutveckling med TRS nätverk

TRS erbjuder anslutna organisationer med max fem anställda att delta i nätverk och nyttja TRS erfarna rådgivare och specialister för att arbeta med hållbar kompetensutveckling. Nätverken leds av rådgivare med kunskap om just er bransch och era behov. Via nätverken underlättar TRS för er att bättre anpassa verksamheten efter omvärldens förändringar och att vara livskraftiga på lång sikt.

Med vägledning av TRS rådgivare får ni tillgång till väl utvecklade verktyg, metoder och processer för att arbeta med kompetensutveckling samtidigt som ni får nätverka med andra organisationer och branscher.

Det här är en unik möjlighet att med vägledning av våra rådgivare analysera vilka kompetenser er arbetsplats behöver kopplat till era olika utvecklingsområden samtidigt som ni nätverkar med andra organisationer.

Ta tillfället att få personlig och anpassad rådgivning och coachning som hjälper er att ta stora steg i arbetet med hållbar kompetensutveckling inom organisationen.

Deltagandet är kostnadsfritt och finansieras med den egna arbetstiden.

Det här gör vi i ett kompetensnätverk

  • Skapar ett gemensamt utgångsläge för kompetens och kompetensutveckling
  • Övar på att göra träffsäkra kompetensanalyser
  • Planerar för kompetensutveckling som stärker lärandet och kopplar till verksamhetens framtida behov
  • Testar olika verktyg och metoder som utgår från ett systematiskt arbetssätt så att ni kan göra det återkommande

Öppen frågestund

I samband med varje kompetensnätverk erbjuder vi en öppen frågestund, 30 minuter via Zoom. Då får du träffa TRS rådgivare som informerar kort om syftet med nätverket och du får möjlighet att ställa frågor. Ingen anmälan behövs, du deltar i frågestunden genom att klicka på länken här.

Anmäl dig till kommande nätverk

Anmäl ditt intresse för att delta i våra kommande kompetensnätverk. Du kommer att bli kontaktad av en rådgivare inom två veckor efter att vi får in anmälan. Anmälan blir bindande längre fram efter en urvalshantering.

Kompetensnätverk - start 8 november 2023

Datum: 8/11, 22/11, 6/12, 19/12 - länk till intresseanmälan >>

Sista anmälningsdag är 8 oktober 2023

Öppen frågestund äger rum 20 september, kl 9.00-9.30 - länk för att ansluta till zoom-mötet >>

Generell intresseanmälan

Passar ingen av tiderna för kommande nätverk kan du anmäla ditt intresse av att delta vid annat tillfälle här: Länk till intresseanmälan >> 

 Inom två veckor efter anmälan blir ni kontaktade av en rådgivare på TRS.

Hur går det till?

Nätverksträffarna sker i form av digitala workshops som leds av rådgivare på TRS. I träffarna varvas utbildning med dialog, erfarenhetsutbyte och eget arbete. Ni bygger gemensamma synsätt om kompetens, kompetensutveckling och lärande på en arbetsplats utifrån forskning och beprövad erfarenhet. Mellan varje träff har varje organisation möjlighet att få coachning och rådgivarstöd. 

Nätverk

Varje nätverksträff är tre timmar. Tid finns avsatt mellan träffarna för enskild rådgivning. Det är viktigt att avsätta tid för deltagande i samtliga träffar.

Förutsättningar

Anslutna organisationer som har 1- 5 medarbetare är välkomna att delta. TRS stöd riktar sig till anställda men vi välkomnar också styrelserepresentanter att anmäla sig.

Vi rekommenderar att minst två personer från varje organisation deltar. Utvecklingskraften och lärandet blir större ju fler från verksamheten som är med och hör samma sak. 

Deltagandet är kostnadsfritt och finansieras med den egna arbetstiden.

Varmt välkommen att kontakta oss om du är intresserad av att veta mer!

Kontaktpersoner

Så här kan det gå till – ett exempel från Friskis&Svettis i Simrishamn

Efter pandemin kände sig personalen på Friskis&Svettis i Simrishamn något vilsen. Det hade varit en turbulent tid med många medlemmar som försvunnit och det uppstod en till viss del osäker tillvaro. Personalen och verksamheten behövde en nystart och sökte vägledning för att på bästa vis tydligt strukturera upp sitt framtida arbete. 

Sofi Jonasson, verksamhetschef på Friskis&Svettis i Simrishamn

Sofi Jonasson, verksamhetschef på Friskis&Svettis i Simrishamn förklarar. 

– Vi ville reda ut och göra det klart för oss själva vem som skulle göra vad och hur vi bäst använder bäst den kompetens vi besitter. Vi hade tidigare inte pratat så mycket om kartläggning och utveckling av vår kompetens. Men nu när vi har deltagit i TRS nätverk har vi fått ett helt nytt perspektiv på kompetensfrågor. 

Vill du läsa hela artikeln? Här finns den!