På väg mot ett nytt jobb

Trygghetsrådet TRS kan ge olika typer av stöd till dig på din resa mot ett nytt arbete.

Texten handlar om

Villkor för stöd

För att du ska kunna få stöd av Trygghetsrådet TRS måste din arbetsgivare vara ansluten till oss genom kollektivavtal. I rutan uppe till höger kan du se om din arbetsgivare är ansluten genom att fylla i organisationsnumret. Det brukar stå på lönespecifikationen.

Du kan få stöd om du är, eller är på väg att bli, uppsagd. TRS ger stöd åt både tillsvidareanställda (fast anställda) och tidsbegränsat anställda som inte får vara kvar på arbetsplatsen längre. Vi ger också stöd till frilansare som vill bredda sin karriär för att få en stabilare inkomst.

För att få stöd gäller vissa villkor. Det handlar om hur länge och i vilken omfattning du har arbetat.

Du måste ansöka om stöd inom ett år räknat från din sista anställningsdag.

Läs mer om villkoren för stöd från TRS

En personlig rådgivare

När vi har kontrollerat att villkoren är uppfyllda får du en personlig rådgivare. Vid det första samtalet går vi igenom din situation och vilket stöd du kan behöva för att du ska få ett nytt arbete. Exempel på stöd du kan få:

  • Coachsamtal
  • Praktik
  • Utbildning
  • Temadagar och seminarier som kan handla om hur man söker jobb via sociala medier, skriver ett cv, bästa sättet att söka jobb och mycket annat, beroende på vilka behov just du har.

Ekonomiskt stöd

TRS kan ge dig ekonomiskt stöd på olika sätt, om vissa villkor är uppfyllda. Har du arbetat minst fem år i följd hos din arbetsgivare kan du få avgångsersättning, AGE. I vissa fall kan TRS betala en del kollektivavtalade försäkringspremier.

Läs mer om avgångsersättning här

Ansök om stöd

Du ansöker genom att fylla i en blankett. Det finns tre blanketter:

  • Ansökan om stöd när en tidsbegränsad anställning upphör
  • Ansökan om stöd vid uppsägning på grund av arbetsbrist
  • Ansökan om stöd vid uppsägning på grund av personliga skäl (ohälsa)

Är du tillsvidareanställd (fast anställd) när du sägs upp ska både du och arbetsgivaren fylla i blanketten.

Läs mer om hur du ansöker här

Vad är TRS?

Trygghetsrådet TRS är en stiftelse. Verksamheten styrs av ett kollektivavtal som arbetsgivarna och facken kommit överens om. Arbetsgivarparterna i TRS avtal är Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst. Arbetstagarparten är PTK.

Här kan du läsa om Omställningsavtalet

Här kan du läsa mer om vilka som är anslutna till TRS.

TRS bidrar till ett tryggare arbetsliv

Du som är på väg att bli arbetslös kan få olika sorters stöd. TRS kompletterar det stöd som till exempel Arbetsförmedlingen och a-kassan ger. Av TRS får du allra först ett personligt samtal och rådgivning. Sedan kan vi hjälpa till på många olika sätt beroende på vilket stöd just du behöver.

Här kan du läsa mer om olika typer av stöd