Minoritetsstress med Inclusion Academy

Målgrupp: Arbetsgivare

Minoritetsstress är den stress som kan drabba personer ur olika sociala grupper som i högre grad än befolkningen i övrigt riskerar att utsättas för diskriminering och hat och hot. Till exempel hbtqi-personer, personer med funktionsnedsättningar eller personer som utsätts för rasism. Det är hjälpsamt, särskilt för ledare och chefer att förstå mer om minoritetsstress kopplat till rasism för att mer framgångsrikt kunna hantera konflikter, svåra samtal och kunna skapa god arbetsmiljö, kreativ verksamhetsutveckling och lärande arbetsplatser när människor får tillgång till sin fulla potential.

I det här inspelade webbinariet ger Anna Adeniji och Frida Sandegård från Inclusion Academy dig en ökad kunskap om minoritetsstress och hur det förebyggs inom organisationer.

Den här filmen var en del av TRS utbildningar och insatser inom temat socialt hållbara arbetsplatser som erbjöds inom ramen för det ESF-projekt som pågick under 2022.