Utvecklingssamtal

I den här insatsen för kompetensutveckling sätter vi utvecklingssamtalet i ett sammanhang och bidrar med kommunikativa och praktiska verktyg för att genomföra samtalen.

I en workshop varvar vi TRS perspektiv på utvecklingssamtal med reflektioner från deltagarna. Vi ger också exempel på mallar som  du sedan kan använda i din egen organisation.

Innehåll

  • Syftet med utvecklingssamtal
  • Koppling mellan verksamhetens mål och individens utveckling. 
  • Dialog, återkoppling och kommunikation som viktiga ingredienser i utvecklingssamtalet.
  • Att förbereda och genomföra ett utvecklingssamtal.

Den här workshoppen är en av de insatser TRS kan göra för att bidra till kompetenshöjning i anslutna organisationer.

Tillsammans med en rådgivare planerar ni för insatsen, för att den ska anpassas utifrån era behov och definiera vem om ska delta. Därefter genomförs en workshop, i digital form. Efter workshoppen får ni upp till tre tillfällen med rådgivning och coachning. Därefter ger TRS rådgivare förslag på hur ni kan arbeta vidare.

Låter det intressant?

Insatserna erbjuds utan kostnad för organisationer som omfattas av TRS omställningsavtal.

Kontakta rådgivarna här nedan om du är intresserad av en insats!

Villkor

  • TRS genomför insatsen på uppdrag av arbetsgivare tillsammans med facklig representant (eller medarbetarrepresentant).
  • Organisationen tar ansvar för att genomförandet organiseras, förankras och planeras på ett sätt som passar arbetsplatsen.
  • Insatsen ska genomföras med hög grad av delaktighet från de medarbetare som omfattas.