Nutid - hur möter ert uppdrag intressenternas behov?

Denna insats syftar till att identifiera era intressenter och ge er en välgrundad metodbaserad bild av hur ert uppdrag möter intressenternas behov. 

Våra rådgivare har mycket lång och gedigen erfarenhet av att arbeta med analys av behov och utvecklingsområden i verksamheter.

Exempel på innehåll:

  • Vad innebär vårt uppdrag och hur tolkar vi det?
  • Teorier om verksamhetsutveckling
  • Vilka är våra viktigaste intressenter och målgrupper?
  • Erbjuder vi det som våra intressenter efterfrågar och har behov av?
  • Tips och verktyg på hur man kan arbeta med dessa frågeställningar!

Den här workshoppen är en av de insatser TRS kan göra för att bidra till kompetenshöjning i anslutna organisationer.

Tillsammans med en rådgivare planerar ni för insatsen, för att den ska anpassas utifrån era behov och definiera vem som ska delta. Därefter genomförs en workshop, i digital form. Efter workshoppen får ni upp till tre tillfällen med rådgivning och coachning. Därefter ger TRS rådgivare förslag på hur ni kan arbeta vidare.

Låter det intressant?

Insatserna erbjuds utan kostnad för organisationer som omfattas av TRS omställningsavtal.

Kontakta rådgivarna här nedan om du är intresserad av en insats!

Villkor

  • TRS genomför insatsen på uppdrag av arbetsgivare tillsammans med facklig representant (eller medarbetarrepresentant).
  • Organisationen tar ansvar för att genomförandet organiseras, förankras och planeras på ett sätt som passar arbetsplatsen.
  • Insatsen ska genomföras med hög grad av delaktighet från de medarbetare som omfattas.