Kompetens - analys och utveckling

I den här insatsen definierar vi vad kompetens är och hur ni kan använda den för att nå era mål.

Vi belyser olika perspektiv på lärande kopplat till verksamhetens utveckling. Under denna insats kommer vi att varva teori med samtal och metoder/arbetssätt för att ska kunna genomföra en kompetensanalys inom ramen av er egen verksamhet. Allt för att ni ska kunna utveckla er verksamhets kompetens genom medarbetarna.

Exempel på innehåll:

  • Vad är kompetens?
  • Kompetensanalys – hur kan man gå tillväga?
  • Kompetensplan eller kompetensplanering
  • Koppling mellan kompetensutveckling och verksamhetens mål
  • Metoder för kompetensutveckling och arbetslärande
  • Tips och verktyg!

Den här workshoppen är en av de insatser TRS kan göra för att bidra till kompetenshöjning i anslutna organisationer.

Tillsammans med en rådgivare planerar ni för insatsen, för att den ska anpassas utifrån era behov och för att definiera vem som ska delta. Därefter genomförs en workshop, i digital form. Efter workshoppen får ni upp till tre tillfällen med rådgivning och coachning. Därefter ger TRS rådgivare förslag på hur ni kan arbeta vidare.

Låter det intressant?

Insatserna erbjuds utan kostnad för organisationer som omfattas av TRS omställningsavtal.

Kontakta rådgivarna här nedan om du är intresserad av en insats!

 

Villkor

  • TRS genomför insatsen på uppdrag av arbetsgivare tillsammans med facklig representant (eller medarbetarrepresentant).
  • Organisationen tar ansvar för att genomförandet organiseras, förankras och planeras på ett sätt som passar arbetsplatsen.
  • Insatsen ska genomföras med hög grad av delaktighet från de medarbetare som omfattas.