Att leda möten med dialog

I den här insatsen för kompetensutveckling ger vi perspektiv på hur ni leder möten med dialog och visar på olika typer av mötesledarskap. Vi går igenom vad som skapar struktur och engagemang i möten.

I en workshop får du ta del av forskning om möten och dialog. Vi varvar teori med samtal samt ger tips på övningar för utveckling av möten som du kan genomföra i din egen organisation.

Innehåll:

  • Forskning om möten
  • Dialog som metod
  • Förhållningssätt som stödjer möten
  • Mötesplanering

Den här workshoppen är en av de insatser TRS kan göra för att bidra till kompetenshöjning i anslutna organisationer.

Tillsammans med en rådgivare planerar ni för insatsen, för att den ska anpassas utifrån era behov och definiera vem om ska delta. Därefter genomförs en workshop, i digital form. Efter workshoppen får ni upp till tre tillfällen med rådgivning och coachning. Därefter ger TRS rådgivare förslag på hur ni kan arbeta vidare.

Låter det intressant?

Insatserna erbjuds utan kostnad för organisationer som omfattas av TRS omställningsavtal.

 

Kontakta rådgivarna här nedan om du är intresserad av en insats!

Villkor

  • TRS genomför insatsen på uppdrag av arbetsgivare tillsammans med facklig representant (eller medarbetarrepresentant).
  • Organisationen tar ansvar för att genomförandet organiseras, förankras och planeras på ett sätt som passar arbetsplatsen.
  • Insatsen ska genomföras med hög grad av delaktighet från de medarbetare som omfattas.