Bättre rustade för framtiden - och verktyg för utveckling

- Idag är vi bättre rustade att möta framtiden och utmaningar från omvärlden. Vi har en idé om var vi vill vara om ett antal år. Och vi har steg vi behöver ta på vägen dit.

Elenor Håkansson är rektor på Oskarshamns folkhögskola. Skolan har genomfört ett projekt för verksamhets- och kompetensutveckling med stöd från TRS och håller nu på att genomföra sin plan för kompetensutveckling.

Läs hela artikeln om Oskarshamns folkhögskola