Stöd vid uppsägning på grund av ohälsa permanentas

Att bli sedd och tagen på allvar i en utsatt situation liksom TRS oberoende roll och fokus på den enskilde har stor betydelse för den som blir uppsagd på grund av ohälsa. Nu har TRS parter, Arbetsgivaralliansen, Svensk Scenkonst och PTK, kommit överens om ett nytt Omställningsavtal som innebär att försöksverksamheten med stöd vid ohälsa blir en del av TRS ordinarie verksamhet.

Texten handlar om

  • TRS har nytt Omställningsavtal från 1 januari 2017
  • Stöd vid uppsägning på grund av ohälsa blir permanent
  • Snabbare till rätt insatser
  • Påverkar inte arbetsrättsliga processen
  • Fler rådgivarkontakter
  • TRS oberoende roll viktig

Avtalet innebär att TRS fortsatt kan erbjuda omställningsstöd till den som är eller riskerar att bli uppsagd från sitt arbete på grund av ohälsa.

- TRS ger stöd utifrån sin roll och sitt uppdrag, säger Helene Bergstedt, vd. Det innebär att vårt fokus är att utifrån var och ens arbetsförmåga ge stöd för att underlätta en återgång till arbetslivet. Då passar TRS individanpassade stöd mycket bra, har det visat sig.

Men Helene betonar också att TRS omställningsstöd är ett komplement till stöd från Arbetsförmedling, Försäkringskassa eller annat offentligt stöd. Och att arbetsgivarnas rehabiliteringsansvar inte påverkas av avtalet.

Snabbare till rätt insatser

TRS omställningsstöd är ett skydd som parterna ursprungligen skapat för den som ofrivilligt måste lämna sin arbetsplats vid arbetsbrist. Så småningom utökades avtalet till att också omfatta stöd när en tidsbegränsad anställning upphör. Nu har parterna tagit ytterligare att steg genom att avtalet även omfattar personer som måste lämna sin anställning på grund av ohälsa - en naturlig utvidgning, tycker Helene Bergstedt:

- Det är inte någon ny företeelse att en del av TRS jobbsökare kan ha någon form av ohälsa även vid uppsägning på grund av arbetsbrist. Att TRS nu kan ge stöd även när grunden för uppsägning är ohälsa innebär bland annat att vi snabbare kan sätta in rätt insatser och ge relevant stöd. Vi har också upplevt att det underlättar samarbetet med Arbetsförmedling och Försäkringskassa.

Ingen påverkan på den arbetsrättsliga processen

Utvidgningen av TRS omställningsavtal syftar inte till att det ska bli lättare att säga upp - TRS stöd ska inte påverka den arbetsrättsliga processen. Att så inte varit fallit visar bland annat det faktum att det under de år försöksverksamheten pågått är ett lågt antal personer som sökt stöd på grund av ohälsa.

Fler rådgivarkontakter

Nu har försöksverksamheten pågått ett antal år och det som hittills kan utläsas är att det är ett värdefullt stöd för den här gruppen.

- Man är alltid i en utsatt situation när man blir uppsagd. När dessutom ohälsa är med i bilden gör det att man är ännu mer utsatt, det är jobbigt för alla inblandade, säger Helene Bergstedt.

Ofta tar det längre tid och kräver mer kontakter med rådgivaren innan en person hittar vidare till ett nytt jobb eller en ny karriär - för karriärväxling är vanligt i den här gruppen.

TRS oberoende roll viktig

Lars Walter, docent och forskare vid Göteborgs universitet, har utvärderat försöksverksamheten och i hans rapport konstateras att TRS individuellt anpassade stöd fungerar bra även vid ohälsa. TRS oberoende roll och möjligheten att få ett personligt och individuellt anpassat bemötande i en utsatt situation betonar flera som viktigt.

Han konstaterar att på några punkter skiljer sig förutsättningarna för den som sägs upp på grund av ohälsa jämfört med andra: vägen till uppsägningen är ofta en utdragen process med försök till rehabilitering och omplacering, och de är oftare i behov av karriärväxling. Typen av stödinsatser är dock desamma, även om de ibland har ett mer omfattande behov av insatser och stöd.