Nyheter i TRS styrelse

TRS styrelse har valt en ny vice ordförande: Ann Lundberg Westermark, förhandlingschef på PTK. Ann är dock inte ny i TRS styrelse.

TRS styrelse har fått två nya ledamöter: Sonja Blomberg, HR-chef på Frälsningsarmén, som är en av Arbetsgivaralliansens representanter, och Mika Romanus, förbundsdirektör på Teaterförbundet.