7 september 2022: SROI – Social Return on Investment

Hur förmedlar en organisation vilken nytta man tillför samhället? Hur visar ni det för intressenter och beslutsfattare?

Erik Jannesson håller i seminariet och är processledare. Serus arbetar med projektutvärdering, stöd till den sociala ekonomi samt effektmätning. I det sistnämnda fallet har företaget under de senaste tio åren utbildat, processlett och gett stöd till många organisationer i organisationer som vill förstå och kommunicera sitt totala värdeskapande.

Innehåll

Visa uppnådd ekonomisk samhällsnytta – att förmedla organisationens nytta och värden till intressenter och beslutsfattare, baserat på er värdegrundsetik.
SROI – Social return on investment – är ett koncept som företaget Serus arbetar med.

 

Två män, sitter bredvid varandra.

"Hjälp att lägga resurser på rätt saker"

Denna specialsatsning med utbildningsmoduler inom utvalda kompetensområden för organisationer inom idéburen vård och omsorg genomfördes även förra året, då var en av deltagarna Nilla Helgesson, direktor på Skyddsvärnet.

Ta del av Nillas lärdomar från insatserna

För mer information

Kontakta