Sätt ord på din kompetens

  • Sätt ord på din kompetens

    När: 7 november 2017

    Var: Stockholm

    Kompetens kan definieras som färdigheter eller egenskaper du använder för att uppnå det som krävs i en given situation. Det är viktigt att du har en bild av hur din kompetens ser ut och på vilket sätt du kan utvecklas.

    Läs mer om seminariet