Grupp med fyra personer som samtalar vid dator.

Grupputveckling

Målgrupp: Arbetsgivare, Facklig representant
Stockholm 5 november 2019, kl 8.30-16.30

Välkommen att dela våra tankar om hur du kan utveckla din grupp och din organisation.

Under dagen får du ta del av forskning om gruppers utveckling kopplat till våra erfarenheter och gruppstärkande samtalsmetoder.

Vi varvar teori med samtal där vi utbyter erfarenheter samt provar några frågeställningar och övningar som du kan genomföra i din egen organisation.

 

Innehåll:

  • Vad utmärker välfungerande grupper?
  • Går gruppens utveckling att styra?
  • Samtal och övningar kring deltagarnas erfarenheter
  • Betydelsen av tydliga roller i en grupp
  • Kommunikation och utbyte mellan grupper
  • Vad kan du själv börja med?
  • Sammanfattning och utvärdering av dagen

 

Anmäl dig här

Stockholm 5 nov 2019

Ansvarig för sidan: Cecilia Ruthström

Senast uppdaterad: