Trygghetsrådet TRS parter

TRS omställningsavtal är tecknat av tre parter:

Arbetsgivaralliansen

Arbetsgivaralliansen är en arbetsgivarorganisation för ideella och idéburna verksamheter med medlemmar inom den svenska idrottsrörelsen, trossamfund och ekumeniska organisationer, utbildning och folkbildning, non-profit vård och omsorg, upplevelsebranschen och intresseorganisationer. Sammanlagt cirka 3 400 medlemsorganisationer med drygt 38 000 anställda.

Svensk Scenkonst

Svensk Scenkonst är en branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater.
Svensk Scenkonst representerar 101 av Sveriges företag och organisationer inom scenkonstområdet. Dansteatrar, musikteatrar, scener med klassisk talteater, scener med experimentell repertoar, länsmusik och symfoniorkestrar finns bland medlemmarna. De anslutna företagen och organisationerna har cirka 7 200 anställda.

PTK

PTK är en samverkansorganisation för 26 fackförbund, som tillsammans representerar cirka 850 000 privatanställda tjänstemän. PTK arbetar för bättre villkor och ökad trygghet - på jobbet, mellan jobb och efter jobbet. Det sker främst inom de här områdena: pensioner och försäkringar, arbetsmiljö, inflytande och omställning.