Trygghetsrådet TRS parter

TRS omställningsavtal är tecknat av tre parter:

Arbetsgivaralliansen

Arbetsgivaralliansen är en arbetsgivarorganisation för ideella och idéburna verksamheter med medlemmar inom den svenska idrottsrörelsen, trossamfund och ekumeniska organisationer, utbildning och folkbildning, non-profit vård och omsorg, upplevelse-branschen och intresseorganisationer. Sammanlagt cirka 3 100 medlemsorganisationer med drygt 27 500 anställda.

Svensk Scenkonst

Svensk Scenkonst är en branschorganisation för arbetsgivare inom musik, dans och teater.
Svensk Scenkonst representerar 101 av Sveriges företag och organisationer inom scenkonstområdet. Dansteatrar, musikteatrar, scener med klassisk talteater, scener med experimentell repertoar, länsmusik och symfoniorkestrar finns bland medlemmarna. De anslutna företagen och organisationerna har cirka 7 200 anställda.

PTK

PTK är en samverkansorganisation för 25 fackförbund, som tillsammans representerar cirka 810 000 privatanställda tjänstemän. PTK arbetar för bättre villkor och ökad trygghet - på jobbet, mellan jobb och efter jobbet. Det sker främst inom de här områdena: pensioner och försäkringar, arbetsmiljö, inflytande och omställning.