Välkommen att kontakta oss

Trygghetsrådet TRS är ett trygghetsråd med bredare uppdrag än övriga omställningsorganisationer. Bland annat erbjuds anslutna organisationer stöd till verksamhets- och kompetensutveckling. TRS är i första hand verksamt på det ideella, idéburna och kulturella området.

Aktuellt

  • 1 januari 2019: Vi välkomnar KFO-anslutna tjänstemän!

1 januari 2019: Vi välkomnar KFO-anslutna tjänstemän

Från och med den 1 januari 2019 omfattas vissa tjänstemän hos arbetsgivare som är anslutna till KFO av TRS omställningsavtal. Det är PTK och KFO som kommit överens om nya pensionslösningar och nytt omställningsavtal för KFO:s medlemmar.

Läs mer om anslutningen här

Information om Trygghetsrådet TRS

Trygghetsrådet TRS arbetar till skillnad från andra trygghetsråd även förebyggande med verksamhets- och kompetensutveckling. TRS stödjer också branschövergripande utvecklingsprojekt.

Vill du veta mer om vårt arbete är du välkommen att kontakta
vd Helene Bergstedt, tel. 08-442 97 34.