Välkommen att kontakta oss

Trygghetsrådet TRS är ett trygghetsråd med bredare uppdrag än övriga omställningsorganisationer. Bland annat erbjuds anslutna organisationer stöd till verksamhets- och kompetensutveckling. TRS är i första hand verksamt på det ideella, idéburna och kulturella området.

Aktuellt

Banbrytande omställningsavtal hjälper den som blivit sjuk

Som första trygghetsråd på arbetsmarknaden erbjuder TRS  personligt omställningsstöd även även till personer som är eller riskerar att bli uppsagda på grund av ohälsa. Ett nytt omställningsavtal tecknades den 1 januari 2017.

Läs mer om stöd vid uppsägning på grund av ohälsa

Unikt avtal för karriärväxling 
för sångare, dansare och musiker

Svensk Scenkonst, Teaterförbundet och SYMF har kommit överens om ett avtal för att hjälpa dansare, sångare och musiker att byta karriär. En ny stiftelse skapas och parterna föreslår att verksamheten ska ske i nära samverkan med Trygghetsrådet TRS ordinarie omställningsverksamhet. Därmed drar man nytta av TRS kompetens och erfarenhet av karriärväxling inom scenkonsten.

Läs hela pressmeddelandet

Information om Trygghetsrådet TRS

Trygghetsrådet TRS arbetar till skillnad från andra trygghetsråd även förebyggande med verksamhets- och kompetensutveckling. TRS stödjer också branschövergripande utvecklingsprojekt.

Vill du veta mer om vårt arbete är du välkommen att kontakta
vd Helene Bergstedt, tel. 08-442 97 34.