Framtiden: Karriärväxling och förändrad arbetsrätt

Vilken roll kommer trygghetsråden spela i framtiden? TRS ordförande Torsten Friberg tycker att vi står inför en spännande utveckling, där relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare troligen kommer att förändras, till exempel genom allt fler tidsbegränsade anställningar och att karriärväxling blir mer och mer vanligt.

Torsten Friberg

- Och då är det bra med ett resursstarkt trygghetsråd som går utanför boxen! TRS gör redan mer än andra trygghetsråd, ger till exempel stöd vid uppsägning på grund av ohälsa och till tidsbegränsat anställda. Dessutom har TRS utvecklat ett förebyggande arbete som inget annat trygghetsråd har.

Torsten Friberg är ordförande i Trygghetsrådet TRS (och Arbetsgivaralliansen, en av parterna i TRS tillsammans med Svensk Scenkonst och PTK). Han ser överhuvudtaget positivt på trygghetsråden, men menar att rollfördelningen mellan dem och arbetsförmedlingen måste bli tydligare. Sättet TRS arbetar på, med personliga rådgivare och individanpassat stöd, ger styrkan, är exklusivt och ger fantastiskt bra resultat, menar han. Och i framtiden kommer det behövas mer:

- Många unga som går ut i arbetslivet idag kommer att behöva göra en karriärväxling, även om de är hyggligt välutbildade. Det är inte bara hockeyspelare och dansare som behöver karriärväxla i framtiden. Där kan TRS göra en stor insats. Under förutsättning att resurserna finns, för det krävs ekonomiskt stöd för att förkovra sig i ett eller två år.

Förändringar i arbetsrätten

Torsten Friberg ser att det kommer att ske stora förändringar i arbetsrätten och i relationen mellan arbetsgivare och arbetstagare inom de närmaste fem åren.

- Vi får fler tidsbegränsade anställningar, färre tillsvidareanställningar. Jag tror att vi kommer att se andra typer av formella överenskommelser. TRS är ju en föregångare även där, eftersom vi ger stöd både vid tidsbegränsade anställningar och vid uppsägning på grund av ohälsa.

- Men våra medlemmar vet i alldeles för liten omfattning om att de har ett trygghetsråd.

Torsten Friberg vill föra ut budskapet om TRS mer. Inte bara för att det är någonting alla arbetsgivare betalar för:

- Det är en så ofattbart positiv resurs!