TRS rådgivare tipsar om lärande i vardagen

Det finns många sätt att lära och utvecklas. Ofta tänker vi att kompetensutveckling är att gå en kurs. Det är många som sätter likhetstecken mellan kompetens och kunskap. Men all kompetensutveckling sker inte på kurser och olika utbildningar. TRS har en betydligt bredare definition av kompetens och en metod som gör att du kan planera för kompetensutveckling istället för att prioritera bort utveckling i vardagens brandkårsutryckningar. Henrik Karlsson Rodén, rådgivare inom TRS förebyggande arbete, ger sina bästa tips på lärande i vardagen.

Läs Henriks tips här