Bättre samarbete och bättre struktur

Intresset för TRS erbjudande om utvecklingsprojekt för verksamhets- och kompetensutveckling är stort. Förra året var 27 organisationer aktiva i projekt. 727 medarbetare deltog i projekt och fick möjlighet till kompetensutveckling.

Effekterna av ett projekt är inte minst bättre förmåga att samarbeta. Det TRS strävar efter att uppnå i ett projekt är att organisationen ska få större förmåga att samarbeta i riktning mot verksamhetens uppdrag och mål. Förmågan att genomföra rätt verksamhet i förhållande till vision, uppdrag, mål och strategi ska öka. Organisationen ska också få rätt kompetens för att utveckla och genomföra verksamheten - och större förmåga att värdera och hantera risker och händelser i omvärlden.

Utvärdering

TRS har gjort en effektutvärdering av de projekt som avslutade sin kompetensutveckling under 2015 och 2016 och samtliga organisationer tycker att de har lärt sig något nytt och utvecklats av projektet. Utvecklingen är dock olika, beroende på olika förutsättningar. I små organisationer är resultatet mer synligt än i stora.

Alla uppger att de har blivit bättre på att samarbeta. De har också fått en bättre struktur för sitt arbete med verksamhets- och kompetensutveckling. I utvärderingen kan dock konstateras att många fortfarande har utmaningar i att värdera och hantera sin omvärld.