Motion graphics för dansare

TRS erbjuder dig som dansare en unik möjlighet att lära dig motion graphics. Du får chansen att gå en utbildning via Berghs School of Communication i digital rörlig grafik och animation som tar föreställningar till nya nivåer.

Satsningen erbjuds endast vid ett tillfälle inom ramen för TRS pågående projekt som möjliggörs med stöd av medel från Europeiska socialfonden. Du måste gå utbildningen innan sista januari 2023. Trygghetsrådet TRS och ESF står för hela kostnaden och utbildningen är helt kostnadsfri för deltagaren. Villkoret för att delta är att du är tillsvidareanställd eller tidsbegränsat anställd i en organisation som är ansluten till TRS.
Du som redan får omställningsstöd av TRS (till exempel på grund av att du blivit uppsagd på en del av din arbetstid) kan inte ansöka - kontakta din rådgivare.

Mer om utbildningen

En professionell utbildning i motion graphics som vänder sig direkt till yrkesutövande dansare, koreografer och artister. Utbildningen leds av en lärare från Berghs School of Communication, som själv arbetar professionellt med området idag.

Motion graphics för dansare

Utbildningens utformning

Allt börjar röra på sig! Rörlig grafik är numera en viktig del av den digitala och fysiska världen. Den här kursen riktar sig till dig som idag arbetar inom dans och har, eller vill ha, film och digitala effekter som arbetsverktyg för att utveckla verksamheten. Kursen möjliggör att ta nästa steg och producera animationer samt rörligt innehåll som utvecklar produktioner och föreställningar. Kursen ger dig kunskaper inom rörlig grafik och animation. Du får lära dig grundprinciperna för animation och du kommer få konkreta och handfasta tips för att du ska kunna applicera det du har lärt dig i ditt arbete. Till exempel om du vill göra spännande effekter till föreställningar eller utveckla koreografin.

Datum och tillfällen

Utbildningen består av fyra olika digitala tillfällen om tre timmar per tillfälle. Alla tillfällen måste genomföras innan sista januari 2023. Utbildningen är helt kostnadsfri för deltagaren.

Anmäl dig intresse så kontaktar vi dig angående datum och övriga detaljer.

Till intresseanmälan >>

Informationstillfällen

Om du vill höra mer om kursen eller ställa frågor till vår rådgivare AnnCharlotte Bretan är du välkommen att delta i något av nedanstående öppna informationstillfällen. Ingen anmälan krävs.

21 november 2022 15:00-15:30 - till Zoom-mötet

25 november 2022 10:00-10:30 - till Zoom-mötet

29 november 2022 15:00-15:30 - till Zoom-möte

5 december 2022 11:00-11:30 - till Zoom-möte

In English: Motion graphics for dancers

TRS offers you as a dancer a unique opportunity to learn motion graphics. You get the chance to take a course through Bergh's School of Communication in digital motion graphics and animation that takes performances to new levels. This course is offered only on one occasion within the framework of TRS ongoing project which are made possible with the support of funds from the European Social Fund. You must take the course before the end of January 2023. The course is completely free of charge for the participant.

More about the course

A professional education in motion graphics that is aimed directly at professional dancers, choreographers and artists. The training is led by a teacher from the Berghs School of Communication, who himself works professionally in the field today.

The design of the course

Everything is starting to move! Moving graphics are nowadays an important part of the digital and physical world. This course is aimed at those of you who currently work in dance and have, or want to have, film and digital effects as work tools to develop the business. The course makes it possible to take the next step and produce animations and moving content that develop productions and performances. The course gives you skills in motion graphics and animation. You will learn the basic principles of animation and you will receive concrete and tangible advice, so that you can apply what you have learned, in your work. For example, if you want to create exciting effects for performances or develop the choreography.

Dates and occasions

The course consists of four different digital occasions of three hours per occasion. All classes must be completed before the end of January 2023. The training is completely free of charge for the participant.
Register your interest and we will contact you regarding dates and other details.

Link to registration form >>

Kontakt