Har du rätt att få stöd av Trygghetsrådet TRS?

Trygghetsrådet TRS kan ge stöd åt dig som är eller är på väg att bli uppsagd. När arbetsgivaren inte kan erbjuda en fortsatt anställning till dig som är tidsbegränsat anställd kan också du få stöd.

Texten handlar om

Anställd tillsvidare men uppsagd

För att få stöd måste vissa krav vara uppfyllda:

  • Den organisation där du arbetar/har arbetat måste vara ansluten till Trygghetsrådet TRS (här intill kan du skriva in organisationsnumret för att se om din organisation är ansluten).
  • Du har varit tillsvidareanställd ("fast anställd") men har blivit uppsagd på grund av arbetsbrist.
  • Du har varit tillsvidareanställd ("fast anställd") men har blivit uppsagd på grund av ohälsa.
  • Du har varit anställd minst 8 timmar per vecka.
  • Du är uppsagd på minst 20 procent av din arbetstid.

När du skickar in ansökan, som ska fyllas i av både dig och din arbetsgivare, ska också protokoll från de lokala förhandlingarna med facket skickas med. Du behöver dock inte vara medlem i ett fackförbund för att få stöd av TRS.

Tidsbegränsat anställd eller frilans

Trygghetsrådet TRS ger också stöd till dig som är eller har varit tidsbegränsat anställd. Det gäller också dig som arbetar som frilans och vill ändra inriktning i ditt yrkesliv eller komplettera din försörjning. Då gäller nedanstående krav:

  • Under de senaste fem åren ska du ha varit anställd minst 18 månader hos en eller flera arbetsgivare. Arbetsgivarna ska vara anslutna till Trygghetsrådet TRS. Anställningstiden behöver inte ha varit sammanhängande och den behöver inte ha varit hos samma arbetsgivare hela tiden.
  • Under den senaste anställningen ska du ha haft en arbetstid på minst 8 timmar per vecka.

Du kan ansöka om stöd senast ett år efter att din anställning upphörde. Du kan få stöd av TRS upp till två år.

Anställd tillsvidare eller tidsbegränsat men uppsagd på grund av ohälsa

För att få stöd måste kraven här ovan vara uppfyllda, lite olika beroende på om du har en tillsvidareanställning eller en tidsbegränsad anställning.

När du skickar in ansökan, som ska fyllas i av både dig och din arbetsgivare, ska också protokoll från de lokala förhandlingarna med facket skickas med. Du behöver dock inte vara medlem i ett fackförbund för att få stöd av TRS. En bedömning av din arbetsförmåga ska också bifogas.

Uppsagd igen?

Om du får ett nytt jobb och blir anställd tills vidare ("fast anställd"), men blir uppsagd igen kan du få stöd igen av TRS. Det kallas för efterskydd och gäller i fem år efter det datum den första anställningen upphörde.

Läs mer om efterskydd

När får du inte stöd?

Om du själv säger upp dig eller är uppsagd av personliga skäl omfattas du inte av Omställningsavtalet, om inte skälet är ohälsa.

Om du bedriver din frilansverksamhet i eget företag kan du inte få stöd av TRS.

Läs mer om Omställningsavtalet