Ekonomiskt stöd

TRS kan i vissa fall komplettera ersättningen du får från a-kassan.

Texten handlar om

  • Avgångsersättning, AGE
  • Försäkringar

Om vissa villkor är uppfyllda kan Trygghetsrådet TRS ge dig ekonomiskt stöd:

Det som kallas avgångsersättning, AGE, är en ersättning du kan ansöka om. Ersättningen fyller upp det som skiljer mellan a-kassa och en viss procentsats av din lön.

Läs mer om avgångsersättning, AGE

Är du över 55 år och uppfyller villkoren kan du få vissa kollektivavtalade försäkringspremier betalda av TRS.

Läs mer om kollektivavtalade försäkringar