Guide till nytt arbete - en arbetsbok

Den här arbetsboken innehåller fyra kapitel med övningar och uppgifter som kan hjälpa dig att bli en bra jobbsökare. Under varje kapitelrubrik hittar du länkar till pdf-filer som du kan inspireras av eller skriva ut och fylla i.

Texten handlar om

Att börja söka jobb kan sätta igång många tankar och känslor. Du har kanske aldrig behövt söka ett arbete, eller varit på samma arbetsplats i många år. Det kan vara svårt att veta var man ska börja och hur man ska gå tillväga för att hitta ett nytt arbete.

Med hjälp av den här guiden kan du få stöd när du ska börja söka jobb. Du kan använda den på egen hand, eller med stöd av din rådgivare på TRS, en coach eller någon annan du har förtroende för. Du kan använda guiden genom att välja de kapitel du behöver.

Guiden innehåller fyra kapitel med övningar och uppgifter. Varje kapitel beskrivs här kort för att ge dig en bild av det handlar om.

Kapitel 1: Vad du kan och vad du vill

För att bli framgångsrik när du söker nytt arbete behöver du fundera över och beskriva din kompetens. Vilka färdigheter, kunskaper och förmågor har du och vilka av dem vill du använda dig av i ditt nästa arbete?

Förutsättningarna för att du ska trivas och göra ett bra jobb ökar om du själv är säker på vad du tycker är viktigt, roligt och intressant.

Kapitel 1: Vad du kan och vad du vill

Kapitel 2: Hitta jobbet

I det här kapitlet arbetar du med att ta reda på var du hittar ditt nästa arbete. Det finns många sätt att söka jobb på. Du kan till exempel söka jobb via platsannons, genom direktkontakt med en arbetsgivare eller med hjälp av ditt eget kontaktnät.

Gemensamt för alla sätt är att det är din egen drivkraft och dina egna aktiviteter som är viktigast för att du ska hitta ditt nya arbete.

Kapitel 2: Hitta jobbet

Kapitel 3: Handlingsplan

För att vara effektiv i ditt jobbsökande behöver du ha en plan. Vilka målsättningar har du? När ska målen vara uppnådda? Vilka aktiviteter behöver du genomföra för att nå ditt mål?

I det här kapitlet får du sätta mål, göra en aktivitetsplan, skapa ett telefonmanus och identifiera kontakter du ska ta.

Kapitel 3: Handlingsplan

Kapitel 4: Verktyg för arbetssökande

Du måste marknadsföra din kompetens. Då är det viktigt att formulera tydliga budskap. En arbetsgivare eller rekryterare ska snabbt och lätt kunna se i dina ansökningshandlingar vem du är, vad du kan och vad du har gjort i ditt yrkesliv.

I det här kapitlet arbetar du med dina ansökningshandlingar och tränar på anställningsintervjuer.

Kapitel 4: Verktyg för arbetssökande

Du är alltid välkommen att kontakta din rådgivare på TRS om du vill ha återkoppling eller vill fråga någonting.

Kontakta oss!