Trygghetsrådet TRS

Trygghetsrådet TRS

Rätt trygghetsråd?

Det finns fler trygghetsråd. Fyll i organisationsnummer för att se om din organisation är ansluten till TRS.

Sök rätt trygghetsråd på organistationsnummer

Du kan få stöd av TRS

Du kan få personligt omställningsstöd om din arbetsgivare är ansluten till TRS. Du kan få stöd om du är tillsvidareanställd men uppsagd eller om du har avslutat en tidsbegränsad anställning. Du kan också få stöd om du är eller riskerar att bli uppsagd på grund av ohälsa.
Läs mer om villkor för TRS stöd

Kan du få ekonomisk ersättning?

I vissa fall kan du få ekonomiskt stöd, till exempel det som kallas avgångsersättning, AGE. Då måste vissa särskilda krav vara uppfyllda.

Läs mer om villkor för TRS stöd

Checklista för uppsagda

Vi har tagit fram en checklista över steg du behöver ta när du har blivit uppsagd.

Här hittar du checklistan

”Med motivation är allt möjligt, oavsett ålder”

Hela sitt yrkesliv har hon ägnat åt att undervisa, motivera och utbilda barn och vuxna. Fritidsledaren- och församlingspedagogen Kristina Göranzon blev uppsagd på grund av arbetsbrist, och valde att utbilda sig till ämneslärare med stöd från TRS.

"Man kan mer än man tror!"

Tips: Optimera ditt cv och din LinkedIn-profil

Du som är jobbsökare hos TRS kan få hjälp med granskning av dina ansökningshandlingar och din LinkedInprofil - inom 24 timmar! Du får personliga förbättringsförslag och en bedömning av dina handlingar, cv och personligt brev. Du får också en professionell bedömning av din LinkedInprofil. Kontakta din rådgivare om du är intresserad! Du kan också logga in direkt på Mina sidor och beställa granskning.

Mer information om cv-granskning hittar du här

Vill du veta mer?

Varmt välkommen att kontakta någon av oss. Vi arbetar som rådgivare på Trygghetsrådet TRS.

Vägen till ett nytt arbete

  • Cam Abbott

    Cam Abbott har växlat karriär med TRS stöd. Från hockeyspelare till företagare - läs artikeln här.

  • Nytt arbete - en arbetsbok

    Ta hjälp av TRS arbetsbok för att ta reda på vad du vill och vad du kan - då blir det lättare att söka jobb!

    Arbetsboken hittar du här