Förutsättningar som gör ett projekt framgångsrikt

För att din organisation ska få ta del av stödet gäller vissa villkor. Vi har identifierat ett antal förutsättningar som gör att ett projekt blir framgångsrikt.

Texten handlar om

Villkor och förutsättningar

 • Organisationen ska vara ansluten till Trygghetsrådet TRS.
 • Det ska finnas stöd från både ledning och personalrepresentanter/fack att genomföra utvecklingsarbetet tillsammans med TRS.
 • Arbetet ska resultera i en verksamhetsplan med mål och en kompetensplan med utvecklingsaktiviteter som är kopplade till målen.
 • Arbetet ska leda fram till kompetensutveckling för de anställda, baserad på verksamhetens behov.
 • Arbetet ska vara genomfört inom en överenskommen tidsperiod, som planeras i projektet.
 • En uppsägningssituation ska inte vara aktuell.
 • Organisationen ska kunna avsätta tid och resurser för projektarbete, arbetsmöten och arbete med att ta fram verksamhets- och kompetensplan.
 • Alla anställda ska vara delaktiga.
 • Ansvaret för genomförandet ligger på organisationen.
 • Ledning och personalrepresentanter ska kunna beskriva vilka behov organisationen har av att arbeta med verksamhetsplanering och kompetensutveckling, både under projektet och inför framtiden.

Ekonomiskt stöd

I fas tre av projektet kan ni ansöka om ekonomiskt stöd för kompetensutveckling. Stödet beräknas utifrån antal anställda gånger maximalt 8 000 kronor. Den övre gränsen är 500 000 kronor per organisation. TRS ger ekonomiskt stöd för maximalt 70 procent av kostnaderna. 30 procent står organisationen själv för.  Ekonomiskt stöd kan ges en gång till varje organisation.

På egen hand

För att få ekonomiskt stöd då en organisation genomför ett projekt på egen hand gäller följande:

 • TRS rådgivare ska delta i förstudien.
 • TRS rådgivare ska löpande få dokumentation från genomförda arbetsmöten, samt resultat i form av verksamhetsplan och kompetensplan.

Vill du veta mer? Välkommen att kontakta oss!