Vanliga frågor

Här har vi samlat frågor som du som är facklig förtroendevald ofta funderar över. Vi har delat in frågorna i två grupper, det som berör omställningsstödet och det som berör vårt förebyggande arbete. Vill du veta mer är du självklart välkommen att kontakta oss.

Vanliga frågor om uppsägning och omställningsstödet

Vanliga frågor om TRS förebyggande arbete

Vanliga frågor om uppsägning
och omställningsstödet

Kan jag som är fackligt förtroendevald få något stöd från TRS?

Du som är lokal facklig representant har en viktig roll när någon måste sägas upp. Om du är förberedd och vet hur du ska hantera situationen blir det bättre för alla inblandade, även för dem som blir kvar i den förändrade organisationen. Du har ockå en viktig roll i att informera om TRS stöd till uppsagda och tidsbegränsat anställda. Kontakta oss så berättar vi mer om det stöd vi kan ge dig!

Hur gör man för att få stöd av TRS?

För att få stöd till omställning ska man fylla i och skicka in en ansökan till Trygghetsrådet TRS. När en person sägs upp på grund av arbetsbrist eller ohälsa ska både arbetsgivaren och den uppsagde fylla i ansökan. Om det är en tidsbegränsad anställning som upphör fyller den anställde i blanketten själv och skickar in till Trygghetsrådet TRS. Blanketterna finns här på TRS hemsida. Vill du ha stöd som facklig representant inför omställningar är du varmt välkommen att kontakta oss.

Kontakta oss gärna
Till blanketterna

Måste man vara med i facket för att få stöd av TRS?

TRS arbetar på uppdrag av arbetsmarknadens parter. Verksamheten grundar sig på ett kollektivavtal. Men det finns inget krav på att man är medlem i facket för att få stöd.

Hur länge kan en person få omställningsstöd från TRS?

TRS har möjlighet att ge en person omställningsstöd i högst två år från det att anställningen har upphört.

Jag har en medlem som fått nytt jobb innan uppsägningstiden tagit slut. Behöver den personen ansökan om stöd ändå?

Det är viktigt att skicka in en ansökan även om personen inte behöver stöd från TRS just nu. En person som har sagts upp på grund av arbetsbrist kan omfattas av TRS efterskydd. Efterskyddet gäller under fem år om personen blir uppsagd på grund av arbetsbrist även från den nya anställningen.

Vem kan få avgångsersättning?

För att få avgångsersättning måste vissa villkor vara uppfyllda. Bland annat gäller att en person måste ha varit sammanhängande anställd under minst fem år hos en eller flera arbetsgivare, och alla arbetsgivare måste vara anslutna till TRS. Läs mer här på hemsidan eller kontakta oss för mer information.

Mer om avgångsersättning, AGE

Kan ni komma till min arbetsplats för att informera om TRS stöd?

Det är viktigt för alla inblandade att så tidigt som möjligt i processen få information om vilket stöd Trygghetsrådet TRS kan ge. Kontakta oss - vi kommer gärna till er och informerar!

Har en person som blir uppsagd på deltid rätt till stöd?

En person som blir uppsagd på grund av arbetsbrist och blivit återanställd på deltid har möjlighet att få omställningsstöd från TRS. En förutsättning är att personen har arbetat minst 8 timmar per vecka och har blivit uppsagd på minst 20 procent av tidigare arbetstid.

Vi har många visstidsanställda på min arbetsplats. Kan de få stöd av TRS när deras anställningar tar slut?

TRS ger även stöd till personer som har haft en eller flera tidsbegränsade anställningar (visstidsanställningar). För att få stöd måste personen ha varit anställd minst 18 månader hos en eller flera arbetsgivare under de senaste fem åren. Alla arbetsgivare måste vara anslutna till Trygghetsrådet TRS. Men anställningstiden behöver inte ha varit sammanhängande. Under den senaste anställningen måste den sammanlagda arbetstiden ha varit minst åtta timmar per vecka.

Kan en person som är uppsagd av personliga skäl få stöd av TRS?

Ja, men bara om skälet är ohälsa. För att kunna få omställningsstöd från TRS måste uppsägningen ske på grund av arbetsbrist eller ohälsa. TRS kan också ge personligt omställningsstöd till den som riskerar att bli uppsagd på grund av ohälsa.

Kontakta oss på Trygghetsrådet TRS om du inte hittar svaret på din fråga här!

Vanliga frågor om TRS förebyggande arbete

Vilken är fackets roll i ett utvecklingsprojekt?

TRS arbetar på uppdrag av arbetsgivare och fack tillsammans. Fackets roll under ett utvecklingsprojekt är att delta aktivt under arbetet, finnas representerade i projektgruppen och bidra till information under projektets gång.

Varför ska vi säga ja till ett utvecklingsprojekt?

Vi är övertygade om att möjlighet att påverka, tydliga förväntningar och tydliga mål går hand i hand med medarbetarnas välbefinnande. Målet med ett projekt är att skapa en gemensam inriktning och rätt kompetens i organisationen för att möta framtida behov. Organisationer som aktivt arbetar med verksamhetsplanering och kompetensutveckling har mycket större möjligheter att lyckas än de som inte gör det.

Kan jag som facklig representant initiera ett projekt?

Visst kan du det! Diskutera frågan med dina medlemmar och arbetsgivaren. Ta gärna kontakt med TRS så kommer vi och informerar. Det slutliga beslutet måste tas av fack och arbetsgivare tillsammans.

Finns det seminarier för fackliga ombud?

Det finns olika seminarier för olika målgrupper. Till exempel riktar sig Metoder & verktyg både till fackliga ombud, projektledare och ledningsgrupp.

Metoder & verktyg

Ska vi förhandla om att starta ett projekt?

Det är inte nödvändigt att förhandla om detta i vanlig bemärkelse. När både arbetsgivare och facket är överens om att påbörja ett utvecklingsprojekt inleds en förstudie. Under förstudien, som genomförs av TRS rådgivare, gör TRS en bedömning av om det finns förutsättningar att genomföra ett projekt. I förstudien ingår även att ta ett beslut om att gå vidare. Beslutet ska tas av arbetsgivare, facket och alla medarbetare gemensamt.

Kontakta oss på Trygghetsrådet TRS
om du inte hittar svaret på din fråga här!