Utvecklingsprogram för trossamfund och ekumeniska organisationer

I samarbete med Teologiska högskolan Stockholm (THS) och IFL/Handelshögskolan i Stockholm har Trygghetsrådet TRS arbetat fram innehållet i detta exklusiva utvecklingsprogram.

Med strategisk kompetensutveckling för anställda i ledningsfunktion i Arbetsgivaralliansens bransch Trossamfund och Ekumeniska Organisationer ska omvärldens krav på strukturella förändringar bättre kunna mötas.

Strategiskt viktiga utmaningar

Utvecklingsprogrammet är framtaget av TRS i nära samarbete med Arbetsgivaralliansen/Branschkommitté Trossamfund och Ekumeniska Organisationer och SKTF Ekumeniska. Vid en workshop identifierades en rad strategiskt viktiga utmaningar:

  • Att möta den strukturomvandling som är en följd av förändrade attityder och beteenden i samhället,
  • att hantera ändrade ekonomiska förutsättningar,
  • att anpassa organisationen för att möta människor i dagens samhälle
  • och att våga ta plats i samhället på dagens villkor.

Programmet genomfördes under våren 2011 och deltagarna var personer som har ett övergripande strategiskt ansvar och ett uppdrag att leda och utveckla verksamheten. Förändringsledarskap är den röda tråden för de tre utbildningsmodulerna omvärld och utmaningar, ekonomi, ideologi och tillväxt samt framtiden och förändringsledarskap.