Equal-projektet 1+1=3 - stöd till ensamarbetande inom idrotten

Bättre och tryggare arbetsförhållanden för ensamarbetare inom idrotten. Det var det övergripande målet med Equal-projektet 1+1=3.

Texten handlar om

  • Flera parter tillsammans
  • Fortsättning: ÅSA-projektet

Arbetet skedde i nätverk och syftet var bland annat att skapa nya strukturer för bättre arbetsförhållanden för den här gruppen, som ofta är anställda med lönebidrag och kan ha svårt att få arbete på andra ställen.

Flera parter tillsammans

Utvecklingspartnerskapet bestod av flera olika parter, där Trygghetsrådet TRS var en och satt som ordförande för partnerskapet. Det var TRS som stod för det inledande analysarbetet och kompetensplaneringen. Övriga parter var Riksidrottsförbundet, som ledde och koordinerade arbetet, Arbetsgivaralliansen, som utbildade arbetsgivarna, fackförbunden HTF och Fastighetsanställdas förbund som utbildade sina medlemmar i fackliga frågor samt SISU idrottsutbildarna som ansvarade för de olika utvecklings- och utbildningsaktiviteterna.

Fortsättning: ÅSA-projektet

När Equal-projektet tog slut övergick TRS arbete i ÅSA-projektet, som samlar kunskap om föreningspooler i syfte att visa föreningar hur man kan arbeta.

För mer information om 1+1=3, kontakta Helene Bergstedt.