ÅSA-projektet - Föreningspooler för ett bättre stöd på arbetsmarknaden

Att arbeta i en idrottsförening innebär ofta ensamarbete. Det finns varken arbetskamrater eller någon representant från arbetsgivaren på plats. Därför är föreningspoolerna bra för alla inblandade. Nu finns det en rekommendation för er som vill starta en föreningspool, baserad på erfarenheterna från ÅSA-projektet.

Texten handlar om

 • ÅSA-projektet
 • Om föreningspooler
 • Erfarenhetsbank - rekommendation
 • Riksidrottsförbundet sprider rekommendationen
 • Trygghetsrådet TRS i Almedalen

En föreningspool är en gemensam, effektiv och utvecklande arbetsplats som skapar föreningsnytta.  Föreningspoolerna är bra för alla inblandade, den anställde får arbetskamrater och möjlighet till kompetensutveckling samtidigt som arbetstoppar kan jämnas ut. Föreningspoolen får bredare kompetens och kan ge service till fler idrottsföreningar, som i sin tur kan fokusera på sitt ideella arbete och överlämna arbetsgivaransvaret till föreningspoolen.

Nu finns det en rekommendation för er som vill starta en föreningspool, baserad på erfarenheterna från ÅSA-projektet.

Trygghetsrådet TRS ÅSA-projekt drevs mellan åren 2009 och 2011 som ett resultat av Equal-projektet 1+1=3, som var inriktat just på ensamarbetande i idrottsföreningar och den problematik som finns där.

Erfarenhetsbank - rekommendation

ÅSA-projektet tog fram en erfarenhetsbank med erfarenheter från ett flertal olika föreningspooler runt om i Sverige. Erfarenhetsbanken resulterade i en rekommendation för framtida arbete med att starta föreningspooler. Rekommendationen innehåller följande punkter:

 • Syfte med föreningspoolen
 • Associationsform
 • Kollektivavtal
 • Styrning
 • Verksamhetens huvudinriktning
 • Finansiering
 • Samarbete med arbetsförmedling och kommun
 • Arbetsgivaransvar
 • Verksamhetsplanering och kompetensutveckling
 • Övergång av anställda
 • Steg att ta för att bilda föreningspool
 • Arbetsgivarstöd
 • Länkar till mer information

Riksidrottsförbundet sprider rekommendationen

Riksidrottsförbundet tog i samband med avslutskonferensen i Lycksele den 25-26 januari 2012 över projektresultaten och kommer att arbeta med att sprida rekommendationen och fortsatt driva arbetet med föreningspooler, främst till idrottsrörelsen, via idrottsdistrikten.

Rekommendationen kommer även att spridas till övriga organisationer i det civila samhället med hjälp av organisationerna i ÅSA-projektets styrgrupp. Förutom Trygghetsrådet TRS är det Arbetsgivaralliansen, Arbetsförmedlingen, Fastighetsanställdas Förbund, Riksidrottsförbundet och Unionen.