Vem har rätt att få stöd av Trygghetsrådet TRS?

Trygghetsrådet TRS kan ge stöd åt den som är, eller är på väg att bli, arbetslös. För att få stöd måste vissa krav vara uppfyllda.

Texten handlar om

Anställd tillsvidare men uppsagd

För att få stöd måste vissa krav vara uppfyllda:

  • Organisationen måste vara ansluten till Trygghetsrådet TRS (här intill kan du skriva in organisationsnumret för att se om din organisation är ansluten).
  • Arbetstagaren har varit tillsvidareanställd ("fast anställd") men är uppsagd på grund av arbetsbrist.
  • Arbetstagaren har varit tillsvidareanställd ("fast anställd") men är uppsagd, eller riskerar att bli uppsagd, på grund av ohälsa.
  • Arbetstagaren har varit anställd minst åtta timmar per vecka.
  • Arbetstagaren är uppsagd på minst 20 procent av sin arbetstid.

Ansökan ska fyllas i både av arbetsgivaren och den uppsagde medarbetaren. Protokollet från de lokala förhandlingarna med facket ska skickas med. Man behöver dock inte vara medlem i en facklig organisation för att få stöd av TRS.

Tidsbegränsat anställda

TRS ger också stöd till tidsbegränsat anställda när deras anställning löper ut. Det gäller även de som arbetar som frilans och vill ändra inriktning i sitt yrkesliv för att få en stabilare inkomst. Då gäller nedanstående krav:

  • Under de senaste fem åren ska arbetstagaren ha varit anställd minst 18 månader hos en eller flera arbetsgivare. Arbetsgivarna måste vara anslutna till Trygghetsrådet TRS. Anställningstiden behöver inte vara sammanhängande och den behöver inte vara hos samma arbetsgivare.
  • Under den senaste anställningen ska arbetstiden ha varit minst åtta timmar per vecka.
  • Stödet ska sökas senast ett år efter att senaste anställningen upphörde.

Anställd tillsvidare eller tidsbegränsat men uppsagd på grund av ohälsa

För att få stöd måste kraven ovan vara uppfyllda, olika beroende på om det är en tidsbegränsad eller en tillsvidareanställning.

Ansökan ska fyllas i både av arbetsgivaren och den uppsagde medarbetaren. Protokollet från de lokala förhandlingarna med facket ska skickas med. En bedömning av arbetsförmågan ska bifogas ansökan

Man behöver dock inte vara medlem i en facklig organisation för att få stöd av TRS.

Uppsagd igen?

Om medarbetaren får ett nytt arbete men blir uppsagd igen på grund av arbetsbrist går det att ansöka om stöd från TRS igen. Det kallas för efterskydd och gäller i fem år efter det datum den första anställningen upphörde.

Läs mer om efterskydd

Vem får inte stöd?

Den som själv säger upp sig eller är uppsagd av personliga skäl omfattas inte av Omställningsavtalet, om inte skälet är ohälsa.

Den som bedriver frilansverksamhet i eget företag kan inte få stöd av TRS.

Läs mer om Omställningsavtalet