Frukostseminarium - utveckla verksamhet och kompetens i nätverk

Nu startar vi ett projekt för verksamhets- och kompetensutveckling i nätverk i Stockholm/Mälardalen. Välkommen på frukostseminarium den 10 november.

Du får information om hur din organisation kan utveckla verksamheten med hjälp av Trygghetsrådet TRS beprövade process och erfarna processledare.

Projektet syftar till att skapa stabila, livskraftiga verksamheter där ni är rustade för organisationens framtid med rätt och aktuell kompetens. Vi presenterar tidsplan, metoder och verktyg vilket ger dig en uppfattning om vad deltagande i nätverket innebär. Nätverket har planerad start våren 2018.

I nätverket kommer olika organisationer att delta. De kan ha liknande verksamhet - eller komma från andra områden. Det innebär att ni kommer utbyta erfarenheter, bli inspirerade och få möjligheter till samverkan och synergier.

Nätverksprojektet startar våren 2018 och pågår fram till årsskiftet.

Var

Sensus Möte, Klara Södra Kyrkogata 1, Stockholm.

När

Fredag 10 november 2017 kl 08.00 - 09.30, frukost serveras kl. 08.00 och seminariet börjar kl 08.30.

Vem

Representanter för organisation som är ansluten till Trygghetsrådet TRS. Högst fyra anställda.

Kostnad

Seminariet och nätverket är kostnadsfritt för organisationer anslutna till Trygghetsrådet TRS.

Frågor?

Kontakta Henrik eller Monica (se nedan).

Du kan också läsa mer här

Anmälan

Sista anmälningsdag till frukostseminariet är 3 november. Anmälan via denna länk!

Se alla seminarietillfällen