Varsågod!

Nu kan du som vill arbeta enligt TRS metod på egen hand få stöd genom TRS guide för verksamhets- och kompetensutveckling på webben.

Där finns både handledningar och mallar, och vi guidar dig genom hela processen.

Självklart kan du ta kontakt med TRS rådgivare om du har frågor eller om din organisation är intresserad av att genomföra ett projekt med TRS som stöd och processledare.