Bättre service och bredare kompetensbas med två samverkande stiftelser

Samverkan som ska ge mervärde - och allt större behov av karriärväxling i framtiden. Så kommenterar Trygghetsrådet TRS ordförande Torsten Friberg att SOKstiftelsen nu har startat verksamheten officiellt.

Nu har TRS systerorganisation SOKstiftelsen officiellt startat sin verksamhet med karriärväxling för vissa konstnärliga grupper inom scenkonstområdet. Den nya stiftelsen kommer att ha en nära samverkan med TRS.

- Det har varit av stort värde att TRS tog på sig värdskapet för SOKstiftelsen, säger Torsten Friberg, TRS ordförande. Vi har redan nära kontakt med de organisationer som omfattas av SOK-avtalet, eftersom de även omfattas av TRS omställningsavtal. Därför har det varit naturligt för oss att bejaka detta.

Mervärde

Torsten Friberg betonar att det är viktigt att samverkan ger mervärde till TRS - så att det inte medför att TRS övriga anslutna organisationer får sämre service.

- Men vi ser att genom samverkan kan servicen till och med bli bättre. Det innebär också att våra anställda får en bredare kompetensbas. Det blir en utveckling av kompetens inom olika områden, som gagnar TRS.

Det finns grupper hos Arbetsgivaralliansen som liksom de konstnärliga yrkesgrupperna måste karriärväxla förr eller senare. Det gäller till exempel elithockeyspelare och elitfotbollsspelare.

- Jag ser ett tydligt samband mellan till exempel dansare och hockeyspelare. TRS kan absolut ha glädje av det som sker i SOKstiftelsen. Och jag tror att vi får se ett allt större behov av karriärväxling i framtiden. De unga som utbildar sig idag, oavsett vilken bana de väljer, kommer sannolikt behöva fortbilda sig eller karriärväxla.

Goda förutsättningar

Torsten Friberg ser också att TRS kan dra administrativa fördelar. Det kommer att behövas en del förstärkning av kansliet, men samtidigt betyder det kostnadsmässiga fördelar.

- Jag är ordförande i en samrådskommitté som träffats under uppbyggnaden av SOKstiftelsen. Vi har bland annat diskuterat nyckeltal för fördelning av kostnader, och hittills har vi varit överens, så det finns goda förutsättningar.

Not. SOKstiftelsen står för Scenkonstens Omställning och Karriärväxlingsstiftelse. Det är en kollektivavtalad stiftelse, parter är Svensk Scenkonst, Symf och Teaterförbundet. Läs mer om SOKstiftelsen här.