Tack för er medverkan!

I slutet av förra året genomförde TRS en kännedoms- och attitydundersökning där vi ställde frågor till nästan 800 anslutna arbetsgivare (personalchefer/personalansvariga, HR-chefer eller verksamhetschefer).

- Undersökningen visar att väldigt många känner till oss, men att många samtidigt har en ganska vag bild av vad vi kan göra för dem och deras medarbetare. Jag tror att vi behöver fundera på hur vi beskriver våra erbjudanden, säger TRS vd Helene Bergstedt. En fråga som är svår men också viktig är efterfrågan på återkoppling. Självklart vill arbetsgivarna veta hur det har gått och vi ska fundera över på vilket sätt vi kan återkoppla, i relation till integritet och liknande.

Hög kännedom

Det är glädjande och bra att så många av er känner till Trygghetsrådet TRS, hela 87 procent. Vi kan dock konstatera att de flesta som svarade på undersökningen inte har haft behov av våra erbjudanden om stöd – och därför inte haft kontakt med oss. Flest känner till omställningsstödet, färre att vi också erbjuder möjligheter till verksamhets- och kompetensutveckling i anslutna organisationer.

Framför allt gäller det små organisationer, med färre än fem anställda, men även bland organisationer med upp till 20 anställda är det många som har låg kännedom om TRS olika erbjudanden och vilka parter som står bakom TRS (verksamheten baseras på ett kollektivavtal mellan arbetsgivarparterna Arbetsgivaralliansen och Svensk Scenkonst samt arbetstagarparten PTK).

Många kontaktar TRS inför uppsägningar

Vi är glada att undersökningen visar att det blivit allt vanligare att kontakta TRS inför uppsägningar. Det var 14 procent som sa att de hade anlitat TRS vid en uppsägningssituation de senaste tre åren. Tolv procent tagit del av stöd inför uppsägning på olika sätt – telefonrådgivning, informationsmöten, filmen på webben till exempel. Det tycker vi är positivt, för en uppsägning som genomförs på ett bra sätt leder till en enklare och snabbare omställning för den som blir uppsagd.

Allt fler hittar också till TRS webbplats, och de som gör det är nöjda med innehållet och tycker att det är lätt att hitta kontaktpersoner. Allt fler säger sig också ha fått nyhetsbrevet – vilket också gläder oss, för där försöker vi tipsa om sådant som kan vara till nytta till både arbetsgivare och fack i anslutna organisationer.

Vi vill tacka er som hjälpte oss genom att svara på frågorna, och vi kommer att använda era svar för att utveckla vår verksamhet för att svara mot de behov ni ger uttryck för!