"Med motivation är allt möjligt, oavsett ålder"

Hela sitt yrkesliv har hon ägnat åt att undervisa, motivera och utbilda barn och vuxna. Fritidsledaren- och församlingspedagogen Kristina Göranzon blev uppsagd på grund av arbetsbrist, och valde att utbilda sig till ämneslärare med stöd från TRS.


"Man kan mer än man tror!"


KristinaR