Öka dina möjligheter till nytt arbete

Vill du utveckla ditt jobbsökande? Trygghetsrådet TRS erbjuder dig seminarier som behandlar olika ämnen för att utveckla ditt jobbsökande.

TRS arrangerar olika seminarier för jobbsökare runt om i landet. Det är en chans för dig att samla kraft och fokusera för att öka dina möjligheter till ett nytt jobb.

Innehållet i seminarierna är olika, beroende på dina behov. Exempel på teman är:

  • Förändring som möjlighet
  • Informationsintervjuer
  • Självinventering
  • Stresshantering
  • Hitta rätt fokus i arbetssökning
  • Mental träning
  • Skriva cv

Vill du delta?

Kontakta din rådgivare!