Verksamhets- och kompetensutveckling i nätverk

Vi erbjuder anslutna organisationer med högst fem anställda att utan kostnad delta i ett projekt för verksamhets- och kompetensutveckling.

Har ni svårt att få överblick i vardagen och skapa en effektiv verksamhetsplanering? Får anställda kompetensutveckling för att möta organisationens och omvärldens behov? Tillsammans med andra organisationer, i samma storlek men från olika verksamhetsområden, får ni arbeta med strategisk och systematisk verksamhets- och kompetensutveckling. Resultatet är tänkt att bli en plan för kompetensutveckling så att alla anställda kan fortsätta bidra till verksamhetens mål och strategier för framtiden.

Projektet genomförs under ett år, med ett antal kreativa arbetsmöten kombinerat med eget arbete på hemmaplan.

I nätverket deltar olika organisationer. De kan ha liknande verksamhet - eller komma från andra områden. Det innebär att ni kommer utbyta erfarenheter, bli inspirerade och få möjligheter till samverkan och synergier.  TRS erfarna processledare lotsar er genom projektet.

Intresserad?

Kontakta någon av våra rådgivare för mer information!

Du kan också se filmen från ett av våra frukostseminarier när vi beskrev vad ett nätverksprojekt innebär, inför starten av nätverksprojektet i Mälardalen våren 2018.

Se filmen här

Anmäl intresse för nästa nätverksprojekt

Kontakta våra rådgivare!