Vad kan ni vänta er?

När ni startat processen och genomfört ett projekt med verksamhets- och kompetensutveckling med stöd av TRS kommer ni säkert att märka ett antal effekter i verksamheten.

Texten handlar om

Systematisk verksamhetsutveckling

Genom att tillämpa det vi gör i ett projekt lär ni er ett sätt att arbeta systematiskt med verksamhets- och kompetensutveckling. Det innebär att ni kontinuerligt kan arbeta med utvecklingsfrågor i dialog med medarbetarna och därefter planera vilka aktiviteter som bäst stödjer den utvecklingen.

Några effekter

Vilka effekter just er organisation kommer att märka beror på många olika faktorer, inte minst hur er verksamhet och era behov ser ut. Det är viktigt att det finns några nyckelpersoner i organisationen som driver arbetet vidare för att stärka effekterna av ett projekt. Vi har dock noterat några olika effekter som många organisationer brukar ange:

  • Bättre samarbeten och arbetsklimat
  • Utvecklingssamtal som är tydligt kopplade till verksamhetens mål
  • Genomtänkt kompetensutveckling som är kopplad till verksamhetens mål
  • Tydligare kommunikation, både internt och externt
  • Verksamhetsutveckling som stärker verksamheten
  • Gemensam syn på långsiktiga mål

Andra berättar

Vi har intervjuat några som har genomfört ett utvecklingsprojekt med stöd av TRS eller som står inför att starta ett projekt.

Här kan du läsa om deras tankar och erfarenheter.

Vill du veta mer är du välkommen att ta kontakt med oss på Trygghetsrådet TRS.