Står ni inför uppsägningar - kontakta oss först!

Vid en förändring som innebär uppsägningar kan du spela en viktig roll. Med rätt stöd kan förutsättningarna bli mycket bättre både för den som sägs upp och för de som är kvar i organisationen.

Texten handlar om

Det finns ett klart samband mellan den behandling en person får inför och under en uppsägning och personens möjligheter att snabbt komma till ett nytt arbete efter uppsägningen.

Kontakta oss på TRS när du står inför eller funderar över varsel eller uppsägningar. Vi har stor erfarenhet av omställningsprocesser och hur man bemöter de berörda medarbetarna.

Din viktiga roll

Du som är facklig representant har en viktig roll när någon ska sägas upp eller inte kan erbjudas fortsatt arbete. Det gäller inte minst den information du kan ge om TRS möjligheter att ge stöd.

Inför en uppsägning

TRS stöd till fackliga representanter inför uppsägningar syftar till att underlätta för de uppsagda att komma vidare till nya jobb.

  • TRS rådgivare kan ge dig råd och stöd inför uppsägningen, till exempel hur man bemöter en person som blivit uppsagd.
  • Om du är väl förberedd och vet vilket stöd TRS kan ge är du också en viktig källa till information för den anställde.
  • En bra genomförd process underlättar även för organisationen och medarbetarna som är kvar att gå vidare efter neddragningen eller omstruktureringen.

TRS stöd till uppsagda

De här kan få stöd:

  • tillsvidareanställda som sägs upp på grund av arbetsbrist.
  • tillsvidareanställda som sägs upp, eller riskerar att sägas upp, på grund av personliga skäl om skälet är ohälsa
  • tidsbegränsat anställda som inte kan erbjudas fortsatt anställning

Anställda som sägs upp av personliga skäl har inte rätt till omställningsstöd (om inte skälet är ohälsa).

Stödet är alltid individuellt anpassat och kan bestå av:

  • rådgivning (en personlig rådgivare)
  • kompetensutveckling, till exempel seminarier, kurser eller praktik
  • coachsamtal
  • annat ekonomiskt stöd av olika slag

Insatserna anpassas efter den enskilda individens behov och förutsättningar. Kompetensutveckling kan ske inom det egna yrket eller branschen, eller mot en helt ny yrkesbana.

Det ekonomiska stödet kan även bestå av avgångsersättning, AGE, och att TRS betalar vissa kollektivavtalade försäkringspremier. Ekonomiskt stöd kan bara den som är uppsagd få, inte den som riskerar att bli uppsagd på grund av ohälsa.

Läs mer om AGE

Läs mer om villkor för stöd

TRS stöd till tidsbegränsat anställda och frilansare

TRS erbjuder också stöd till tidsbegränsat anställda som inte kan erbjudas fortsatt anställning. Det omfattar också frilansare (inte egenföretagare utan frilansare med tidsbegränsade anställningar) som vill bredda eller byta inriktning på sin karriär för att skapa en stabilare inkomst. Här spelar du som är facklig representant en viktig roll genom att informera tillfälliga medarbetare om möjligheterna att få stöd från TRS.

Ansökan om stöd

För att få stöd till omställning ska den uppsagde fylla i en ansökan tillsammans med arbetsgivaren. Om det är en uppsägning på grund av arbetsbrist eller ohälsa ska förhandlingsprotokollet från förhandlingen med det lokala facket bifogas ansökan.

Om det är en tidsbegränsad anställning som upphör fyller den anställde i blanketten själv och skickar in.

Upp till ett år efter det att anställningen avslutades har man rätt att ansöka om omställningsstöd. Den som får ett nytt jobb men blir uppsagd även från detta på grund av arbetsbrist kan omfattas av TRS Efterskydd, som gäller upp till fem år efter den första anställningen upphörde.