Arbetsgivare & fack

TRS är en kollektivavtalad stiftelse. Vi är neutrala i våra uppdrag och hjälper jobbsökare, arbetsgivare och fackliga representanter på olika sätt. Tveka inte att kontakta oss om du har frågor!

Vi är bättre rustade för framtiden och har fått verktyg för utveckling.
- Genomför ett utvecklingsprojekt med TRS