Tidsbegränsad anställning

Allt fler människor arbetar med tidsbegränsade anställningar, av många olika skäl. I vissa branscher är det till och med en av de vanligaste anställningsformerna.

TRS ger stöd till dig som är eller har varit tidsbegränsat anställd. Det gäller också dig som arbetar som frilans och vill ändra inriktning i ditt yrkesliv eller komplettera din försörjning.

Vad betyder tidsbegränsat anställd?

Om man är anställd under en begränsad period, till exempel sex månader, är man tidsbegränsat anställd. Det kan också kallas visstidsanställning, anställning för viss tid. Exempel på tidsbegränsade anställningar: ett vikariat, en säsongsanställning, en provanställning.

Inom scenkonsten är begreppet frilans vanligt. Men att "frilansa" är inte en anställningsform. De flesta frilansare går från en tidsbegränsad anställning till en annan tidsbegränsad anställning. Inom scenkonsten kan det till exempel kallas pjäskontrakt eller spelårsanställning. Ibland hos samma arbetsgivare, ibland hos olika.

Du som frilansar och fakturerar via eget företag eller egenanställning kan inte få stöd av TRS. Det är bara om du har en anställning och får lön som du kan få stöd av TRS.

Villkor

  • Under de senaste fem åren ska du ha varit anställd minst 18 månader hos en eller flera arbetsgivare. Arbetsgivarna ska vara anslutna till Trygghetsrådet TRS. Anställningstiden behöver inte ha varit sammanhängande och den behöver inte ha varit hos samma arbetsgivare hela tiden.
  • Under den senaste anställningen ska du ha haft en arbetstid på minst 8 timmar per vecka.

Du kan ansöka om stöd senast ett år efter att din anställning upphörde. Du kan få stöd av TRS upp till två år.

När får du inte stöd?

Om du själv säger upp dig eller är uppsagd av personliga skäl omfattas du inte av Omställningsavtalet, om inte skälet är ohälsa.

Om du bedriver din frilansverksamhet i eget företag kan du inte få stöd av TRS.

Läs mer om Omställningsavtalet här

Ansök om stöd

Du ansöker själv om stöd från TRS. Du behöver dock ha organisationsnummer, kontaktperson och arbetsgivarintyg från din senaste arbetsgivare.

Ansök om stöd här

Ansvarig för sidan: Helena Sundqvist Laurin

Senast uppdaterad: