Vi genomför tekniskt underhåll av våra digitala tjänster från kl 17, fredag 22/9 till söndag 24/9. Webbplatsen kan ligga nere under denna period.

Att säga upp - om hur du genomför en omställning med omsorg om både individ och verksamhet

Målgrupp: Arbetsgivare

Att säga upp är något av det svåraste en chef kan göra. Det gäller att tänka till innan för att kunna hantera reaktioner hos den som blir uppsagd och hos kollegor på arbetsplatsen. I din roll kan du bidra till att genomföra uppsägningen på ett sätt som skapar bättre förutsättningar för den uppsagde och för de som ska vara kvar.

För vem?

Webbinariet riktar sig till arbetsgivare som har begränsad erfarenhet av uppsägningar eller som vill fräscha upp minnet. Du får tips, råd och verktyg – vi går igenom vad du behöver tänka på och planera för före, under och efter uppsägningen. Du får konkreta verktyg att använda så som guide, checklistor och samtalsmallar. Vi belyser olika utmaningar och fallgropar och beskriver vikten av kommunikation kring framtiden, även för de som är kvar i organisationen.

Under webbinariet kommer vi gå igenom:

  • Mål för omställning
  • Före – förbereda samtalen
  • Under - genomföra samtal samt stöd till de som blir uppsagda.
  • Efter - uppföljning, utvärdering och avslutssamtal. Framtidsfokus och nystart.

Om du har frågor som rör de arbetsrättsliga stegen rekommenderar vi att du vänder dig till din arbetsgivarorganisation för att få stöd.

Webbinariet genomförs via Zoom, länkar och instruktioner skickas ut till deltagarna ett par dagar innan.
Kursen är utan kostnad för anslutna organisationer. 

Det är viktigt att du anmäler eventuellt förhinder till oss! Mejla trygghetsradet.trs@trs.se och ange vilket webbinarietillfälle det gäller.

Webbinarieledare