Att säga upp - om hur du genomför en omställning med omsorg om både individ och verksamhet

Målgrupp: Arbetsgivare

Att säga upp är något av det svåraste en chef kan göra. Därför finns det all anledning att ha koll på processen så att du står trygg i hur det ska gå till.

Det gäller att tänka till innan för att kunna hantera reaktioner hos den som blir uppsagd och hos kollegor på arbetsplatsen. I din roll kan du bidra till att genomföra uppsägningen på ett sätt som skapar bättre förutsättningar för den uppsagde och för de som ska vara kvar.

För vem?

Webbinariet riktar sig till arbetsgivare som har begränsad erfarenhet av uppsägningar eller som vill fräscha upp minnet.

Du får tips, råd och verktyg – vi går igenom vad du behöver tänka på och planera för före, under och efter uppsägningen.

Du får konkreta verktyg att använda, till exempel checklistor och samtalsmallar.

Observera att vi inte går igenom de arbetsrättsliga delarna utan ger råd och tips på hur du kan förbereda dig för att genomföra samtal på ett så bra sätt som möjligt och informera även dem som är kvar i organisationen. Vi belyser olika utmaningar och fallgropar och beskriver vikten av kommunikation kring framtiden.

Vi rekommenderar att du vänder dig till din arbetsgivarorganisation för att få stöd i den arbetsrättsliga processen vid en uppsägning.

  • Under webbinariet kommer vi gå igenom:
  • Omställningsprocessen och tänkbara mål
  • Aktivitetsplan för omställningen
  • Före – förbereda samtalen
  • Under - genomföra samtal samt stöd till de som blir uppsagda.
  • Efter - uppföljning, utvärdering och avslutssamtal. Framtidsfokus och nystart.

Webbinariet genomförs via Zoom, länkar och instruktioner skickas ut till deltagarna ett par dagar innan.
Kursen är utan kostnad för anslutna organisationer. 

Det är viktigt att du anmäler eventuellt förhinder till oss! Mejla trygghetsradet.trs@trs.se och ange vilket webbinarietillfälle det gäller.

Webbinarieledare

Maria Åberg, Monica Held, Nicklas Karlsson

Anmälan

Inget aktuellt webbinarium just nu.