Att leda och kommunicera i förändring - i samarbete med Svensk Scenkonst

Målgrupp: Arbetsgivare

Att leda andra i förändring är en utmaning. Vid en omställning kan tjänster dras in, omorganisationer förändra invanda strukturer och kolleger bli uppsagda. Dessutom kanske du personligen kommer att drabbas och i värsta fall bli av med jobbet.

Att leda och kommunicera i förändring - för medlemmar i Svensk Scenkonst

Kommunikation är centralt i en förändringsprocess. Att kommunicera handlar om att förstå sin målgrupp och kommunicera på ett sätt som den enskilde personen kan ta till sig. Olika människor tar till sig budskap på olika sätt. När det gäller svåra situationer som uppsägningsprocesser och omställning av verksamhet ställer det höga krav på dig som chef. Du och dina chefskollegor behöver enas om ett budskap och göra en plan för hur ni ska kommunicera under processen.

Din roll som ledare under uppsägningar

Webbinariet ger perspektiv på att leda och kommunicera i en förändringsprocess, din roll som ledare under uppsägningar samt exempel på utmaningar och hur du kan bemöta dem. Syftet är att ge dig verktyg och förståelse för hur du kan hantera förändringar. Vi går också igenom hur du kan ta fram budskap, göra en plan och genomföra kommunikationsinsatser utifrån mottagarens villkor. Webbiniariet ger dock värdefulla insikter om förändringledning och kommunikation även när det inte leder till uppsägningar.

Mål

Målet med utbildningen är att du ska kunna genomföra en omställning eller annan förändring på ett så bra sätt som möjligt, både för dem som sägs upp och dem som är kvar efter omställningen.

Utbildning sker i samverkan med Svensk Scenkonst och TRS rådgivare håller i webbinariet som genomförs via Zoom. Länkar och instruktioner skickas ut till deltagarna ett par dagar innan.

Webbinarieledare