Att kommunicera vid uppsägningar

Målgrupp: Arbetsgivare

Att kommunicera handlar om att förstå sin målgrupp och kommunicera på ett sätt som den enskilde personen kan ta till sig. Olika människor tar till sig budskap på olika sätt. När det gäller svåra situationer som uppsägningsprocesser och omställning av verksamhet ställer det höga krav på dig som chef. Du och dina chefskollegor behöver enas om ett budskap och göra en plan för hur ni ska kommunicera under processen.

I det här webbinariet går vi djupare in på just kommunikation vid uppsägning. Vi riktar oss till dig som har kunskap om hur en omställning och uppsägningsprocess bör gå till, och som vill fördjupa dina kunskaper.

Vi går igenom hur du kan ta fram budskap, göra en plan och genomföra kommunikationsinsatserna

Innehåll:

  • Att ta fram budskap med stöd av en kommunikationsmodell
  • Lämpliga sätt att kommunicera under en uppsägningsfas
  • Kommunikation utifrån mottagarens villkor
  • Stöd i kommunikationen – exempel på kommunikationsplan och frågeställningar

Webbinariet genomförs via Zoom, länkar och instruktioner skickas ut till deltagarna ett par dagar innan.

Kursen är utan kostnad för anslutna organisationer. Det är viktigt att du anmäler eventuellt förhinder till oss! Mejla trygghetsradet.trs@trs.se och ange vilket webbinarietillfälle det gäller.

Webbinarieledare